EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Editör
Yıl 2017 Sayı 1 , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Burak YILDIRIM
DÜNYADAKI RÜZGAR ENERJISININ GÜCÜNE GENEL BIR BAKIŞ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Burak YILDIRIM
TÜRKİYE VE DÜNYADA FOTOVOLTAİK UYGULAMALARINDA 2017 EĞİLİMLERİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İbrahim Halil GÜZELBEY
INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE OF NEW DESIGNED GATLING GUN STRIKER , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yıldırım İsmail TOSUN
MICROWAVE ACTIVATED DESULFURIZATION OF TURKISH COALS AND LIGNITE, ŞIRNAK ASPHALTITE –MODIFIED PNEUMATIC FLOTATION , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yıldırım İsmail TOSUN
RECOVERY OF HEMATİTE FROM THE ASPHALTİTE BOİLER’S BOTTOM ASH BY COLUMN FLOTATİON – PLANT MODELLİNG , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Yıldırım İsmail TOSUN
MİCROWAVE PYROLYSİS OF COAL SLİME AND WOOD STRAW BY PYRİTE FOR ACTİVE CARBON PRODUCT , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mustafa Sinan YARDIM
YAYA ÖNCELİKLİ YOL AĞLARINDA HIZ KONTROLÜ ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR TRAFİK SAKİNLEŞTİRME UYGULAMALARI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatmira SHEHU
DETECTION OF CHLORAMPHENICOL RESIDUES IN MILK SAMPLES USING ELISA AND LC/MS-MS , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Füsun DEMİREL
ANKARA’DA BİR ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ HASTA YATAK ODALARININ AKUSTİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fatmira SHEHU
OCCURRENCE OF AFLATOXIN M1 IN ALBANIAN RAW MILK DETECTED BY ELISA TECHNIQUE , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Zeynep ÇELİK
PV/T SİSTEMLERİN EKSERJİK VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER VE ŞOFBEN İLE HİBRİT SİSTEM DİZAYNI , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Süleyman ADAK
SİNÜSOİDAL GERİLİM İLE BESLENEN NON-LİNEER YÜKLÜ DEVREDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN DÜZELTMESİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ayşenur COŞKUN
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN YAVAŞ KENT YAKLAŞIMI: HALFETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Esra Bulunuz PALAZ
Farklı Bitki Büyüme Düzenleyici Konsantrasyonlarının SP-2 (Prunus spinosa) Klonal Anaç Adayının In Vitro Koşullarda Köklendirilmesine Olan Etkileri , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Şeyda ÇAVUŞOĞLU
MODİFİYE ATMOSFER KOŞULLARINDA DEPOLANAN PATLICANLARDA (Solanum melongena) METİL JASMONAT UYGULAMALARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ali GÜL
MOGAN GÖLÜ’NDE (ANKARA) YAŞAYAN ESOX LUCİUS LİNNAEUS, 1 1758 POPULASYONUNUN MORFOMETRİK, MERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİLERİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Esra TINMAZ KÖSE
TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL ATIKLARIN BİYOGAZ ENERJİ POTANSİYELİ , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Feyza DEMIR
SARILIK İZLENMEKSİZİN SAFRA KESESİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ İNFİLTRASYONU (NADİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMA) , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Fikret ALTINDAĞ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DICLOFENAC SODIUM AND THYMOQUINONE EXPOSURE IN PREGNANCY ON THE NUMBER OF RAT SPERMATOGONIUM CELLS BY STEREOLOGICAL METHODS , ss.
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri