EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NORMAL VE OLİGOSPERMİK HASTALARIN SPERM HIZI VE HAREKETLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Giriş: Sperm üretim yetersizliği, erkek infertilitesinin başta gelen nedenlerindendir. İnfertilite evli çiftlerin bir yıllık korunmasız ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanabilir. Erkek infertilitesinin tespitinde ilk uygulanacak en önemli test spermiyogram analizidir. Spermiyogram sonucuna göre semen sıvısı içinde hiç sperm bulunmamasına azoospermi, yetersiz sayıda sperm bulunmasına ise oligospermi denilmektedir. Sperm hareketliği ve hızı döllenmenin gerçekleşmesinde büyük önem taşımaktadır. Sperm üretimi veolgunlaşması, taşınması ve saklanmasındaki aksaklıklar sperm hareket, hız ve konsantrasyonu üzerine olumsuz etki etmektedir. Amaç: Bu çalışmada gebeliğin oluşmasında önemli sperm niteliklerinden olan hareketlilik ve hızın, normal ve oligospermik hastalar arasında değişiklik gösterip göstermediği belirlenecektir. Çalışma sonucuna göre tedavinin planlanmasına, oligospermik hastanın semen parametrelerinin iyileştirilmesine ve semen örneğinin bu parametreler bakımından aşılama ve IVF öncesinde kalitesinin belirlenmesine katkı sağlanacaktır. Araçlar ve yön tem: Araştırmada rutin spermiyogram analizi verilerinden yararlanılmıştır. Tartışma ve sonuç: Çalışma sonucuna göre normal ve oligospermik hastaların sperm hareketliliği ve hızı arasında Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık görülmüştür (p = 0,000). Oligospermik hastalarda sperm hızı ve hareketliliği normal olanlara göre daha düşük seviyededir. Ayrıca hem oligospermik hemde normal hastalarda sperm konsantrasyonu ile sperm hızı arasında kuvvetli pozitif korelasyon tespit edilmiştir.Keywords
Spermiyogram, Oligospermi, Sperm hızı, Sperm hareketliliği

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri