EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CİVA (II) KLORÜR’ÜN ONCORHYNCHUS MYKİSS ÜZERİNDEKİ HEMATOLOJİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİ

Bu araştırmada Civa (II) Klorür’ün (HgCl2) O. mykiss üzerindeki hematolojik ve genotoksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyodeney 3 tekrarlı yapılmış olup, kontrol ve deney grubu akvaryumlarına 10’ar balık konulmuştur. Akut toksisite deneyinde literatür bilgisine göre 96 saatlik LC50 değeri 0,814 mg/L belirlenmiş ve bu değerin 1/10’u olan 0,0814 mg/L sublethal konsantrasyon olarak uygulanmıştır. Deney süreci sonunda balıklardan alınan kan örneklerinden mikronükleus testi (MN) yapılmış ve hematokrit yüzdesi belirlenmiştir. Her balığa ait kan örneği 11500 rpm’de 4 dakika santrifüj edilerek hematokrit yüzdesi tespit edilmiştir. Kan örneklerinden preparatlar hazırlanmış ve mikroskopta her preparatta 1000 hücre sayılarak mikronükleus (MN) testi yapılmıştır. Kontrol grubunda MN testi ortalama değerleri; mikronükleus 8,20, çentikli 10,80, tomurcuklu 7,60, loblu 16,60 ve binükleus 13,80 olarak tespit edilmiştir. Deney grubunda ise ortalama değerler; mikronükleus 23, çentikli 25, tomurcuklu 24,25, loblu 27 ve binükleus 29,50 olarak bulunmuştur. Kontrol grubuna göre deney grubunda MN testi sonuçlarında artış olmuştur. Balıklarda sağlık göstergesi olarak bilinen hematokrit seviyesi kontrol grubunda %35,59 iken deney grubunda %32,69 değerine düşmüştür. Bu sonuçlara göre HgCl2’nin balıklar üzerinde hematolojik ve genotoksik etkiye neden olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Civa (II) Klorür, hematokrit, mikronükleus testi, Oncorhynchus mykiss

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri