EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KORUMA ALANLARININ ÇEVRESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ: TEMEL YAKLAŞIMLAR

Son yıllarda koruma alanlarının kendisi kadar, çevresi de nüfus hareketleri açısından üzerinde durulan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı süreçlerle açıklanan bu nüfus hareketleri doğa ve çevre koruma alanında çalışan sosyal bilimciler arasında önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Buna göre bazı araştırmacılar, koruma alanlarının çevresinde çekici faktörlerin etkisiyle göçlerle gerçekleşen bir nüfus artışı olduğunu bu durumun doğal kaynaklar üzerinde baskı oluşturarak sürdürebilirliği olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmekte, başka araştırmacılar ise söz konusu bölgelerde meydana gelen nüfus artışına ilişkin genel çıkarımlar yapmanın mümkün olmadığını ileri sürmektedirler. Çalışmanın amacı koruma alanlarının çevresindeki nüfus hareketlerine ilişkin farklı yaklaşımları, kuramsal açıdan değerlendirilerek benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak nüfus hareketleri, doğa koruma ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Yaklaşım ve yöntemde farklılıklar olsa da genel eğilim, koruma alanlarının çevresine bir nüfus hareketi olduğu yönündedir. Bununla birlikte söz konusu alanlardaki nüfus hareketlerinin, gerek koruma politikalarının verimliliğinin gerekse yerel halk açısından etkilerinin daha doğru anlaşılması için durum çalışmalarını savunan yeni bir paradigmanın ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada koruma alanlarıyla ilgili literatür taranarak, konuyla ilgili her türlü yazılı materyal doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir.Keywords
Doğa Koruma, Nüfus Hareketleri, Kırsal Kalkınma

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri