EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MONTMORİLLONİT KİLİNİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ İLE NİTRAT GİDERİMİNDE ALÜMİNYUM MİKTARI VE FLOK OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Nitrat, içme suyu kaynakları için sorun oluşturan önemli bir kirleticidir. Sulardaki yüksek nitrat seviyeleri, yoğun tarım uygulamaları nedeniyle çevreye daha fazla zarar verir. Geçmişten günümüze gübre kullanımının ve dünya genelinde tarımsal faaliyetlerin artması, bu kirleticinin yayılımını hızlandırır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre sularda olması gereken maksimum nitrat değeri 50 mg/L’dir. Bu değeri aşan suların sağlık riski taşımasından dolayı kullanılmaması önerilir. Kullanılması gerektiği durumlarda ise uygun bir arıtım yönteminin uygulanması gerekir. Sulardan nitrat gideriminde biyolojik yöntemler, elektrodiyaliz, iyon değiştirme, membran prosesler, adsorpsiyon gibi alternatifler kullanılır. Elektrokoagülasyon (EK) prosesi ise kirletilmiş suyun arıtılması için geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında daha kolay işletilebilen elektrokimyasal bir yöntemdir. Bu çalışmada hedef sulardan EK yöntemi ile nitrat gideriminde montmorillonit kili ilavesinin arıtma verimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, EK prosesinin gerçekleştirildiği bir elektrokoagülatör yapılmış ve reaktör 40 mg/L başlangıç nitrat konsantrasyonu için, oda sıcaklığında, 30V-3A akım yoğunluğunda, 30 dakika süresince montmorillonit kili ilaveli ve ilavesiz şekilde ayrı ayrı kesikli olarak işletilmiştir. Elektrot olarak alüminyum plaka kullanılmıştır. Kil ilavesiyle işletilen reaktöre 2 gr kil eklenmiştir. İşletim sırasında oluşan çamurlar kurutularak XRD ve SEM’de grafik ve görüntüleri alınmıştır. Ayrıca işletim süresince pH ve iletkenlik ölçümleri yapılmıştır. Kil ilave edilen reaktörde, %48 giderim verimi elde edilmişken; kil ilavesiz çalıştırılan reaktörde giderim verimi %69 olmuştur. Bu sonuçlara göre; elektrokoagülasyon yöntemiyle sulardan nitrat gideriminde montmorillonit kilinin arıtma veriminde negatif etkisinin olduğu görülmüştür.Keywords
Nitrat, Elektrokoagülasyon, Montmorillonit kili, Alüminyum elektrot

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri