EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SU KÜLTÜRÜNDE YETİŞTİRİLEN SÜMBÜL (Hyacinthus orientalis “Fondant”) BİTKİSİNİN YAPRAK VE SOĞAN GELİŞİMİNE TUZ (NaCl) KONSANTRASYONLARININ ETKİSİ

Bu çalışmada bir süs bitkisi olan sümbüle (Hyacinthus orientalis “Fondant”) su kültüründe uygulanan tuz konsantrasyonlarının yaprak ve soğanlara yaptığı etkiler belirlenmiştir. Su kültüründe ½ oranında seyreltilmiş Hoagland besin çözeltisi kullanılmıştır. Su kültürü içine tuz uygulanmayan kontrol grubuyla (T0) beraber dört farklı konsantrasyon (500 (T1), 1000 (T2), 2000 (T3) ve 4000 ppm (T4)) tuz (NaCl) uygulaması yapılmıştır. Sümbül soğanları, içlerinde 1:1 oranlarında torf:perlit karışımı bulunan saksılara dikilerek; yapraklar çıkana kadar laboratuvarda tutulmuştur. Su kültürüne alınan sümbüllere çiçeklenme aşamasında tuz uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda uygulamalara göre en düşük ve en yüksek ortalama değerler yaprak sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, soğan ağırlığı, soğan uzunluğu ve soğan genişliğinde sırasıyla 6.000-7.026 adet (T4-T3), 107.401-254.343 mm (T4- T1), 20.723-29.769 mm (T3-T1), 20.35-24.900 g (T4-T3), 32.364-36.724 mm (T4-T3) ve 35.215- 36.618 mm (T4-T3) olarak tespit edilmiştir. Uygulamalara ait ortalama değerler arasındaki fark soğan genişliğinde istatistik olarak önemsiz bulunurken; yaprak sayısı, yaprak uzunluğu ve yaprak genişliği ortalamaları arasındaki fark p<0.001 düzeyinde; soğan ağırlığında p<0.05 ve soğan uzunluğunda p<0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur. Çalışmanın sonunda 4000 ppm’lik tuz uygulamasının (T4) yaprak ve soğan gelişimine olumsuz etki yaptığı belirlenmiştirKeywords
Hyacinthus orientalis, Soğan, Su Kültürü, Sümbül, Tuz, Yaprak.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri