EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLI DORMANSİ GİDERME VE PRİMİNG UYGULAMALARININ Citrullus colocynthis TOHUMLARININ ÇİMLENME VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışma, Citrullus colocynthis tohumunda dormansinin giderilmesinin farklı yöntemleri ve tohum priminginin (ekim öncesi tohum uygulamaları) çimlenme ve fide büyümesi üzerine etkisinin belirlenmesi amacı ile Urmia Üniversitesi Ziraat Fakültesi Agronomi Bölümünde 2014 yılında yapılmıştır. Deneme tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre kurulmuştur. Araştırmada, dormansi giderme uygulamaları (kontrol, % 8 sülfürik asit, skarifikasiyon, 6 hafta soğuğa maruz tutma) ve tohum primingi uygulamaları (kontrol, %2.5 KNO3, %2.5 KH2PO4, hidropriming, hardening) olmak üzere iki faktör ele alınmıştır. Sonuçlar, araştırmada uygulanan tüm dormansi giderme yöntemlerinin çimlenme ve fide gelişmesinde olumlu etki yaptıklarını göstermektedir. Çalışmada, son çimlenme oranı, çimlenme indeksi, ortalama çimlenme süresi, çimlenme hızı katsayısı sırasıyla % 85, 40.03, 8.3 ve 35.00 olarak bulunmuştur. Ayrıca sülfürik asit ve hardnening uygulamasında fide kuru ağırlığı 58.74 ve 46.02 mg olarak tespit edilmiş ve diğer muamelerle anlamlı fark göstermiştir.Keywords
Citrullus colocynthis, dormansi, priming, çimlenme

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri