EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FARKLI KARIŞIM ORANLARINDAKİ İNEK, AT VE DEVE GÜBRESİNDEN ANAEROBİK FERMANTASYONLA BİYOGAZ ÜRETİMİ

Bu çalışmada biyogaz üretiminde inek, at ve deve gübresi farklı karışım oranlarında kullanarak elde edilecek biyogaz miktarlarının ve biyogaz üretimi açısından en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon deneyleri laboratuvar ortamında 500 mL’lik cam şişelerde, kesikli fermantasyon yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Deneyler mezofilik sıcaklık şartları altında (35?C), 34 gün boyunca yürütülmüştür. Deneylerde % 4 kuru madde oranı, % 10 aşılama oranı ve 3 farklı gübre ile 10 farklı bileşime sahip deney karışımları oluşturulmuştur. Deneylerden elde edilen verilerin analizi sonucunda en yüksek biyogaz üretiminin 192 mL/gün ile kuru madde oranı % 4, inek ve at gübresi oranı (50/50) ve aşılama oranı % 10 olan R7 uygulamasında elde edildiği belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucu elde edilen biyogazın metan (CH4) içeriğinin % 2 ile % 46 arasında değiştiği gözlenmiştir. Düşük biyogaz üretimine karşın en yüksek metan (CH4) verimi, % 46 ile kuru madde oranı % 4 olan, % 100 at gübresinin kullanıldığı ve aşılama oranı % 10 olan R2 örneğinden elde edilmiştir. Mezofilik şartlarda biyogaz üretimi için pH aralığının 6.8 - 7.8 arasında olması gerekmektedir. Bu nedenle reaktörün pH değeri kontrol edilmiş ve pH oranında ciddi bir düşüş gözlenmemiştir. Tüm reaktörlerin pH değeri yukarıda belirtilen ideal aralıkta tutulmuştur, 34 gün boyunca reaktörlere müdaheleyi gerektirecek her hangi bir duruma rastlanmamıştır.Keywords
Alternatif Enerji, Anaerobik Çürütme, Hayvan Gübreleri, Biyogaz

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri