EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


PESTİSİTLER VE ARILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Gıda maddelerinin ilk üretimden son tüketimine kadar geçen gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bunlara ilave olarak bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla pestisitler kullanılmaktadır. Tarımda bu maddeler, zararlılara karşı mücadelede öncelikli ve yaygın olarak, yüzyıllardan beri doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasıyla belirgin oranda, ürün miktarında ve kalitesinde artışlar gözlenmektedir. Ancak bu tarım ilaçları suda, toprakta, meyva ve sebzeler üzerinde uzun süre bozulmadan kalarak çevre kirliliğine neden olmakta ve dolayısıyla besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabilen çeşitli zararlar oluşturmaktadır. Bal arıları (Apis mellifera L.) insanlar için bal, polen, propolis, arı sütü gibi değerli ürünleri üretmenin yanı sıra, doğada tozlaşma görevini de yapmaktadır. Son yıllarda bal arısı başta olmak üzere tozlayıcıların azalması, dünyada büyük kaygılara neden olmaktadır. Kültür bitkilerinin nektar ve polenlerindeki pestisit kalıntıları, aynı zamanda bal arılarının azalmasında da önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında; pestisitler tanım, kullanım, tarihsel süreç, sınıflandırma, mevzuat bakımından arılara etkileri bağlamında ekonomik ve ekolojik olarak incelenip değerlendirilmektedir.Keywords
Pestisitler, Arılar, Ekonomi, Ekoloji, Tarım

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri