EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVSEL ORGANİK ATIKLAR VE ALTERNATİF YÖNETİMLERİ

ÖZET Günümüzde sürekli nüfus artışı, tüketimin artması ve endüstrileşmenin hız kazanması çevresel birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi de atıkların düzgün yönetilmemesidir. Atıkların doğru bir şekilde bertaraf edilmemesi çevreye zarar verebilmektedir. Atık yönetiminin sadece kurumsal olarak değil bireysel olarak da doğru uygulanması gerekmektedir. Evsel atıkların yaklaşık % 60’ını organik atıklar oluşturmaktadır. Bu çalışmada bireysel olarak evsel organik atıkların değerlendirilmesine alternatif bir yöntem olarak vermikompost (solucan gübresi) üretim süreç ve teknikleri incelenmektedir. Vermikompost üretimi, toprak solucanlarının kullanılarak organik atık yönetimi için etkili ve hızlı bir yöntem olup, aynı zamanda besin maddeleri gibi değerli kaynakları geri dönüştürebilmektedir. Burada mevcut verilerimiz doğrultusunda sonuç olarak; bitki gelişimini destekleyen, tamamen geri dönüşüm ürünü, çevre dostu organik gübre elde edilebilmektedir Bu bağlamda; çalışma içeriğinde, özellikle bireysel-evsel uygulama süreci olarak, organik atık yönetiminde etkili bir yöntem olan vermikompost üretim teknikleri, önemi, sağladığı avantajlar değerlendirilmektedir. Ayrıca, evsel atıkların kaynağında azaltılmasına katkı vurgusu ile birlikte, uygulanabilir alternatif atık yönetim sisteminin öğesi olarak, vermikompostun; ekonomi ve çevre üzerindeki olumlu etkileri de analiz edilerek, öncelikle yaygınlaştırılmasının gerekliliği önerilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Vermikompost, Evsel Atık, Yönetim, Çevre, Ekonomi

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri