EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MAMA VE SÜT İLE BESLEMENİN SİYAH ALACA BUZAĞILARIN GELİŞİM PERFORMANSI İLE BÜYÜTME MALİYETLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Hatay’da özel bir işletmede yetiştirilen 28 baş yeni doğmuş Siyah Alaca ırkı buzağı üzerinde yürütülen bu çalışmada; buzağılar 2 gruba ayrılarak, birinci gruba sadece tam yağlı süt, ikinci gruba ise mama içirilmiştir. Buzağılara içirilen günlük süt ve mama miktarı, haftalık olarak belirlenen canlı ağırlıklarının % 10’u kadar hesaplanmıştır. Üç gün arka arkaya 700 gr kesif yem tüketen buzağılar sütten ve mamadan kesilmiştir. Tam yağlı süt ve mama ile beslenen buzağılarda günlük ortalama kesif yem tüketim miktarı 0.366±0.02 ve 0.384±0.02 kg (P>0.05); sütten ve mamadan kesim ağırlığı 65.15±7.23 ve 62.08±7.94 kg; sütten ve mamadan kesim yaşı 64.77±5.33 ve 68.42±4.97 gün; günlük canlı ağırlık artışı 0.450±0.05 ve 0.392±0.06 kg; içirilen toplam süt ve mama miktarı 299.07±16.48 ve 308.58±25.67 kg; günlük ortalama kaba yem tüketim miktarı 0.198±0.02 ve 0.220±0.02 kg;; toplam tüketilen kaba yem miktarı 12.86±0.87 ve 15.09±1.02 kg; toplam tüketilen kesif yem miktarı 23.70±1.87 ve 26.31±1.35 kg; kaba yem tüketimine başlama yaşı 11.38±0.31 ve 12.83±0.27 gün; kesif yem tüketimine başlama yaşı 10.38±0.40 ve 11.92±0.29 gün ile yemden yararlanma etkinlik oranı 2.32±0.16 ve 2.83±0.21 olarak tespit edilmiştir Ayrıca, buzağıların ishalli geçirdikleri gün sayıları, ishal vakası görülme oranı, büyütme masrafları ile 1 kg canlı ağırlık artışı için yapılan masraflar ise yine aynı sırasıyla; 1.80±0.25, 3.24±0.36 gün; %38.46 ve %60; 998.4±58.4, 954.7±62.7 TL(P<0.05), 33.33±2.91 ve 35.63±3.01 (P>0.05) olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, tam yağlı süt ile beslenen buzağılarda, mama ile beslenen buzağılara oranla gelişim performansının daha yüksek, kaba ve kesif yem tüketim miktarının daha düşük ve ishal vakasının ise daha düşük düzeyde görüldüğünü ve çiğ süt fiyatlarının yüksek, mama fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde ise buzağı büyütme maliyetlerinin mama ile beslenen buzağılarda ekonomik olarak daha düşük olduğunu, ancak 1 kg canlı ağırlık artışı için yapılan masrafların mama ile beslenen buzağılarda daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.Keywords
Buzağı maması, Tam yağlı süt, Gelişim performansı, İshal, Büyütme maliyeti

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri