EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KHDAK NEDENİ İLE REZEKSİYON YAPILAN HASTALARDA POSTOPERATİF KOMPLİKASYON TAHMİNİNDE SOLUNUM FONKSİYON TESTİNİN YERİ

Komplikasyon, planlanmamış ve istenmeyen ikincil hastalıktır. Toraks cerrahisi diğer cerrahi branşlara nispeten gelişen postoperatif komplikasyonların fazlalığı ile bilinmektedir.Akciğer kanseri nedeniyle yapılan pulmoner rezeksiyon sonrası komplikasyon gelişme oranı ortalama %30- 40 dır. Bu çalışmada, primer akciğer kanseri nedeniyle rezeksiyon yapılan hastalarda solunum fonksiyon testleri ile postoperatif komplikasyonlar birlikte değerlendirilmiş ve çalışmamızda solunum fonksiyon testinin, postoperatif komplikasyonların tahminindeki yeri araştırılmıştır. Bu retrospektif çalışmaya Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Göğüs Cerrahi kliniğinde Ağustos 2007 tarihinden önce küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle anatomik rezeksiyon yapılmış olan, yaşları 26 ile 77 arasında değişen 87’si erkek, 13’ü kadın ardışık 100 hasta dahil edildi. Komplikasyon görülen olguların FEV1 (Zorlu Ekspiratuar Hacim) (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEV1 (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Komplikasyon varlığına göre olguların FVC (Zorlu Vital Kapasite) (%) düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Komplikasyon görülen olguların FEV1/FVC (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEV1/FVC (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Komplikasyon görülen olguların FEF 25- 75 (Zorlu Ekspirasyon Akım Hızı) (%) düzeyleri, komplikasyon görülmeyen olguların FEF 25-75 (%) düzeylerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olarak bulundu (p<0.01). Sonuç olarak akciğer rezeksiyonu planlanan hastaların postoperatif mortalite tahmininde FEV1 (%), FVC (%), Tiffeneau oranı (FEV1/FVC %), FEF 25–75 (%) altın standart olmamakla birlikte çok değerli parametreler olduğu kanısındayız.Keywords
Akciğer kanseri, solunum fonksiyon testi, komplikasyon

References

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri