EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YEŞİL ÇATILARIN FARKLI BİNA FORMLARI İÇİN SOĞUTMA YÜKÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ VE ANTALYA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, yeşil çatıların bina soğutma yüküne etkisi aynı taban alanına fakat farklı bina formlarına sahip yapılar üzerinden incelenmiştir. Bu amaçla sıcak-nemli ve ılıman-kuru olmak üzere iki farklı iklim bölgesinden seçilen Antalya ve Elazığ illeri için, eşit taban alanına ve kare, dikdörtgen, L olmak üzere farklı formlara sahip konutların teras çatılı olduğu kabul edilerek soğutma yükleri hesaplanmıştır. Daha sonra aynı konut örneklerinin yeşil çatı uygulamasına sahip olduğu kabul edilerek de hesaplamalar yapılmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Buna ek olarak, teras çatı uygulamasında bitki katman kalınlığının 5’er cm arttırılarak 5-50 cm arasında değiştiği durumlar incelenmiştir. Ayrıca enerji tüketimi açısından en avantajlı çatı ve duvar yapı elemanı birleşimini bulabilmek için, dıştan yalıtımlı ve sandviç duvar tipleri de hesaplamalarda değişken olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak yeşil çatı uygulamasının hem Elazığ hem de Antalya için, tüm bina formları ve duvar türlerine göre yapılan hesaplamalarda bina soğutma yükünü düşürdüğü tespit edilmiştir. Her iki il için de en düşük soğutma yükü kare form ve sandviç duvar uygulamalarında elde edilmiştir. Yeşil çatı uygulaması bina soğutma yüküne Antalya ili ve dıştan yalıtımlı duvar tipi dikkate alındığında %3,19 ile %8,88 arasında, sandviç duvar tipi dikkate alındığında ise %3,23 ile %8,96 arasında değişen oranlarda etki etmiştir. Bu değerler Elazığ ili ve dıştan yalıtımlı duvar tipi için %3,06 ile %8,49, sandviç duvar tipi için ise %3,16 ile %8,39 arasında elde edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yeşil çatının bina soğutma yüküne etkisinin en fazla kare formlu ve sandviç duvar tipi kullanılan binalarda, en az L formlu ve dıştan yalıtımlı duvar tipi kullanılan binalarda olduğu ve yeşil çatı kullanımının Antalya ilinde soğutma yüküne etkisinin Elazığ iline göre daha fazla olduğu görülmüştür.Keywords
Yeşil çatı, soğutma yükü, bitki taşıyıcı katman kalınlığı, bina formu

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri