EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAŞLILIK İNANÇLARI VE YAŞLIYA YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ: ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

Amaç: Araştırma bireylerin yaşlılık inançları, yaşlıya yönelik tutumları ve etkileyen etmenlerin incelenmesi amacı ile tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Method: Araştırmanın evrenini 2018 yılında Kars, Artvin, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Iğdır il merkezinde yaşayan toplam 636.703 kişi oluşturmuştur. Toplam 1214 kişiye ulaşılmış ancak soru formlarına eksik cevaplar veren kişiler olması sebebi ile araştırmanın örneklemi 1144 kişiden oluşmuştur. Veri toplama aşamasında “Kişisel bilgi formu”,“Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği” ve “Lomaşen Yaşlılık İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Örneklemin Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği puan ortalaması ise 65.4 puan Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği puan ortalaması ise 75.8 olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum ve yaşanılan yer yaşlıya yönelik tutumları değerlendirmede anlamlı bulunurken aile tipi anlamsız bulunmuştur. Yaşlılık inançları medeni duruma, aile tipine ve yaşanılan yere göre farklılık gösterirken cinsiyete göre değişim göstermemektedir. Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği yaş ile pozitif yönlü, eğitim durumu ile negatif yönlü ilişki göstermektedir. Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği yaş ile pozitif yönlü, ekonomik durum ve eğitim durumu ile negatif yönlü anlamlı ilişki göstermektedir. Lomaşen yaşlılık inanç ölçeği ile Genya yaşlıya yönelik tutum ölçeği arasında ise pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Sonuçlar: Bireylerin yaşlılık inançları ne kadar olumsuz ise yaşlıya yönelik tutumlarının da o kadar olumsuz olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Yaşlılık inançları, yaşlıya yönelik tutum

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri