EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kulak burun boğaz doktorlarının fitoterapiye bakış açılarının değerlendirilmesi

Fitoterapi son yıllarda gittikçe daha fazla rağbet gören var olan tedaviye alternatif ya da tamamlayıcı olarak kullanılan bir tedavi biçimidir. Bu araştırmanın amacı kulak burun boğaz dalında uzmanlığını yapmış doktorların, kulak burun boğaz alanında fitoterapiye bakış açılarını değerlendirmektir. Kesitsel tanımlayıcı olan bu çalışma Aralık 2019‘da aktif olarak kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan, kulak burun boğaz alanında uzmanlığını almış, 110 uzman doktorun rızası alınarak, kişilere bire bir on soruluk anket formu sorularak doldurulmuştur. Anket sonuçları yüzdelik cinsinden ve istatistiksel olarak incelenip, sosyodermografik olarak istatistiksel anlamlı bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmaya 8 ilden 110 uzman hekim katılmış olup yaş ortalaması 38.2 izlenmiştir. 48’i erkek (%43), 62’si bayan (%57) olan grubun; %60’ı fitoterapiyi hastalarına önerdiklerini, %40’ı fitoterapiyi hastalarına önermediğini belirtmiştir. Fitoterapiyi öneren hekimlerin, önermeyen hekimlere göre cinsiyet ve yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı bir dermografik fark göstermediği izlenmiştir. Çalışmaya katılan ve fitoterapiyi hastalarına öneren hekimlerin, %50’si boğaz hastalıklarında, %24’ü burun ve %26’sı kulak alanında önerdiği, en çok önerilen tedavinin ıhlamur çayı, sambucus nigra ekstreleri, sarı kantaron yağı, adaçayı ve kuşburnu olduğu izlenmiştir. Hekimlerin %18.1’i hastalarından aldıkları anamnez esnasında bitkisel ürün kullanma öyküsünü sorduklarını belirtmişlerdir. Kulak burun boğaz doktorlarının fitoterapiye bakış açısını gösteren bilimsel bir veri elde edilmesi ileri dönemlerde fitoterapinin doğru ve etkin kullanımını teşvik edecektir. Hekimler arasında fitoterapinin kanıta dayalı, bilimsel yönünün daha çok ortaya çıkarılması fitoterapötik ilaçların kullanımını daha da arttıracaktır.Keywords
Fitoterapi, bitkisel tedavi, kulak burun boğaz.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri