EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


METABOLİK SENDROMLU VE TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE NÖROPATİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş: Diyabet tüm dünyada hızla artan pandemilerle seyreden ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Diyabetin aşikar hale gelmesi öncesinde hastalığa ait hem mikrovaskuler hem de makrovasküler komplikasyonlar başlayabilmektedir. Özellikle erken dönemde bu komplikasyonların ilerlemesinin engellenmesi için tanı ve tedavi süreçlerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle mikrovasküle komlikasyonlardan biri olan sensörial periferal nöropati diyabet ve metabolik sendromda benzer mekanizmalarla oluşmaktadır. Amacımız, birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerlerde basit tarama testlerini kullanarak sensöriyal periferal nöropatinin varlığının erken dönemde tespiti için yapılmıştır. Metot İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniğine başvuran son beş yıl içinde diyabet tanısıyla izlenen 45 hasta, metabolik sendrom tanı kriterlerini karşılayan 45 hasta ve 45 sağlıklı olmak üzere toplam 135 kişi çalışmaya alınmıştır. Bu hastalarda Semmes-Weinstein 10 gr monofilaman testi ile distal simetrik sensörial periferal nöropati varlığı araştırılmıştır. Bulgular Erken Tip 2 diyabetik grupta 14 hastada ve metabolik sendrom tanısı ile izlenen grupta 7 hastada monofilamen testi bulgularına göre sensorial nöropati olarak değerlendirilmişidir. Hastaların antropometrik ve biyokimyasal ölçümleri ile nöropati arasındaki ilişki incelendiğinde hastaların vücut kitle endeksi (p=0.04), açlık kan şekeri (p=0.02), HbA1c (p=0.001) ölçümleri ile nöropati arasında anlamlılık saptanmıştır. Sonuç: Hiperglisemi, diyabet ve metabolik sendromun erken döneminde sensörial periferal nöropatiye yol açabilmektedir. Birinci basamakta nöropati tarama testi olarak monofilamen testi kullanılabilir. Bu sayede birinci basamakta diyabetik ayak ve buna bağlı komplikasyonların gelişimi engellenebilir.Keywords
Tip 2 Diyabet, Metabolik Sendrom, Periferal Nöropati

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri