EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A COMPARISON OF DIFFERENT SIZED CARROT (DAUCUS CAROTA L.) PRODUCING ENTERPRISES REGARDING SOCIO-ECONOMIC AND CAPITAL STRUCTURES, AGRICULTURAL TECHNIQUES, AND ATTITUDES OF FARMERS IN TURKEY: A CASE STUDY FROM HATAY PROVINCE

Hatay ili,, Türkiye'de üçüncü sırada yer alan önemli bir havuç (Daucus carota L.) üreticisidir. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, Hatay'da havuç üretimi yapan işletmelerin sosyo-ekonomik ve sermaye yapılarını, tarım tekniklerini ve çiftçilerin tutumlarını incelemektir. İşletmeler, üretim alanlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Ortalama iş gücü, ekim alanının büyüklüğü, yıllık havuç üretimi, toplam üretim maliyetleri ve satış gelirleri tüm gruplarda sırasıyla 3.36 işgücü, 8.253 ha, 262.2 ton, 14.911 ve 28.859 ABD doları olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde üretim alanı genişledikçe, havuç tarımı ile uğraşma süreleri de artmıştır. Havuç üreten çiftçilerin %60’ı, havuç üretimi konusunda diğer deneyimli havuç üreticilerinden yararlanmıştır. Birinci grup işletmelerin tamamı, ikinci grup işletmelerin %92.30’u ve üçüncü grup işletmelerin %78.60’ı ise devletin gübre ve yakıt desteğinden yararlanmıştır. İşletmelerde ortalama kayıt tutma oranı % 46.23 olarak gerçekleşmiştir. Hektar başına kullanılan ortalama tohum miktarı 3.198 kg'dır. Çiftçilerin %86’sı herhangi bir çiftçi organizasyonuna üye olmamıştır. Araştırma sonuçları, işletmelerin üretim miktarlarını ve pazar paylarını arttırmaları, girdi maliyetlerini düşürmeleri için de devletin desteklemesi gerektiğini, ayrıca, çiftçilerin biraraya gelerek çiftçi organizasyonları altında birleşmeleri teşvik edilmesi ve havuçların doğrudan tüketicilere ulaştırılmasını sağlayacak, üreticilerin gelirlerini artıracak pazarlama kanallarının oluşturulması gerektiğini ortaya koymuştur.Keywords
Havuç üretimi, Sosyo-ekonomik yapı, Sermaye, Çiftçilerin tutumu

References

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri