EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YENİ BİR BAĞ DOKU HÜCRESİ: TELOSİT

2005 yılında bir grup Rumen araştırıcı pankreasın ekzokrin kısmında stromada yeni bir hücre tipi keşfetti. Bu hücreler, küçük belirsiz bir hücre gövdesi ve ışık mikroskobunun ayırma gücü civarında genişliğe sahip sitoplazmik uzantılarıyla diğer hücreler veya doku unsurları arasına gizlendiğinden, o tarihe kadar başka araştırıcılar tarafından ayırt edilememişti. 2010 yılında bu hücrelere telosit adı verildi. Telositlerin en önemli özelliği değişen sayıda, ince ve 1000 mikronu bulan çok uzun hücre uzantılarına sahip olmasıdır. Telopot adı verilen bu uzantılar birbirini takip eden ince (podomer) ve kalın (podom) kısımlar içerir ve bu durum onlara moniliform görünüş kazandırır. Telositler telopotlarından ekstraselüler vesiküller salar ve bu vesiküllerde bulunan büyüme faktörleri, kimyasal cezbediciler ve sitokinler/kemokinlerle telositler hücrelerarası iletişimde rol oynayarak genel doku homeostazının sürdürülmesinden sorumludur. Dijital renklendirmeye dayalı transmisyon elektron mikroskopisi (TEM), in situ ve in vitro vital boyama, immünohistokimya ve flow sitometri ile ayırt edilebilen telositlerin hayvanlar aleminde pek çok türde var olduğu gösterilmiştir. İnsanlarda yapılan çalışmalarda bazı hastalıklar (telositopati) ile telositler arasında kuvvetli ilişkiler tespit edilmiştir. Telositlerin enjekte edilmesiyle, sıçanlarda böbrek işlev bozukluğunun ve fibrozun azalması, miyokard enfarktüsünde enfarktüs bölgesinin küçülmesi ve kalbin işlevinin düzelmesi rejeneratif tıpta ümit verici gelişmeler olmuştur. Telositler henüz farklı bir hücre tipi olarak yaygın kabul görmemiştir. Buna ragmen, Nature ve Scientific Reports gibi saygın dergilerde telositlerle ilgili makaleler artan bir şekilde yayımlanmakta olup, bu da telositlerin artık bilim dünyasında farklı bir hücre tipi olarak kabul gördüğü anlamına gelmektedir. Telositlere özgü tek bir moleküler belirtecin bulunmasıyla bu hücrelerin durumu kesinlik kazanacaktır.Keywords
Telosit, interstisiyel Cajal benzeri hücre, telopot

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri