EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RUDERAL VERBASCUM OLYMPICUM BOISS.'UN FOTOSENTETIK PIGMENT VE ANTIOKSIDATIF ENZIM AKTIVITESINDE YUKSEK KONSANTRASYONLARDA ÇINKO'NUN ETKISI

Verbascum olympicum Boiss. Türkiye'de Uludağ’ın bozulmuş alanlarında bulunur. Ağır metal birikimi, yüksek biyokütle üretimi ve bozulmuş alanlarda yaşama kabiliyeti nedeniyle fitoremediasyona konu olan özel bir türdür. Fakat madencilik, kanalizasyon çamuru gibi antropojenik aktivitelerle artan yüksek Zn konsantrasyonlarına V. olympicum'un fotosentetik ve antioksidatif enzimatik yanıtlarının ne olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada 1, 3 ve 10 gün boyunca üç farklı Zn (50, 250 ve 500 µM) konsantrasyonunda yetiştirilen ruderal Verbascum olympicum'un antioksidatif enzimatik sistemini ve fotosentetik pigmentleri (klorofil a ve b) araştırdık. 8 haftalık fidelerde antioksidatif enzim [süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), askorbat peroksidaz (APX)] aktivitesini ve fotosentetik pigment içeriklerini (klorofil a ve b) belirledik. Ayrıca, lipit peroksidasyonunu malondialdehid (MDA) miktarı olarak ölçtük ve hücre zarı bütünlüğünü ve geçirgenliğini belirledik. Elde edilen sonuçlar, farklı Zn konsantrasyonu ve maruz kalma sürelerine göre iki yönlü ANOVA'ya tabi tutuldu. Artan Zn konsantrasyonlarına ve maruz kalma süresine bağlı olarak antioksidatif enzim aktivitelerinde 200 µM Zn'ye kadar bir artış eğilimi olduğu belirlenmiştir. Bu durum, Verbascum olympicum'un Zn kaynaklı oksidatif stresini ortadan kaldırmak için güçlü bir antioksidatif savunma sistemine sahip olduğunu gösterir. Ancak 500 µM Zn uygulamasının V. olympicum'un antioksidatif enzimatik aktivitesi ve fotosentetik pigment içeriği üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Bu sonuçlar, bozulmuş bölgelerde Verbascum olympicum'un hayatta kalma başarısının anlaşılmasına katkıda bulunur.Keywords
Antioxidatif enzim aktivitesi, klorofil içeriği, çinko, Verbascum olympicum

References

Advanced Search


Announcements

    Eylül Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    15 Eylülde'de yayınlanacak Sayımız için  20 AğustosTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri