EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Toprağın bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine farklı tarımsal atıkların etkisi

Tarımsal atıklar toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra mikrobiyolojik aktivitesini de etkilemektedir. Toprakların enzimatik aktivitesi önemli bir indikatör olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, bitki hasat atıkları ve tarımsal endüstri atıklarının toprağın bazı mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Denemede bitki hasat atıkları olarak; mercimek sapı, arpa sapı, çeltik sapı ve fıstık kabuğu ile tarımsal atık olarak melas ve peynir altı suyu kullanılmıştır. Atıklar 5 farklı dozda (%0, % 2.5, %5, %7.5 ve %10) topraklara uygulanmıştır. Farklı inkübasyon günlerinde (3, 7, 28, 126.gün ) topraklardan örnekler alınmıştır. Atıklar toprak ile karıştırıldıktan sonra tarla kapasitesine gelinceye kadar su eklenmiştir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre yapılmıştır. İnkübasyon süresine bağlı olarak topraklardan örnekler alınmış, toprağın mikrobiyal biyomas karbon içeriği, dehidrogenaz, alkalin fosfataz, ß-glukosidaz ve üreaz enzim aktivitelerindeki değişimler incelenmiştir. Araştırma sonucunda, atıkların toprağın mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkileri; uygulama dozları, atık çeşidi ve inkübasyon zamanına bağlı olarak farklılık göstermiştir. Tarımsal atıkların toprağa uygulanmaları, toprağın mikrobiyolojik özelliklerini kontrole göre önemli düzeyde arttırmıştır. Çalışmada, kullanılan tarımsal atıkların toprağın mikrobiyolojik aktivitesinin arttırılmasında etkili olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştırKeywords
Tarımsal atık, mikrobiyal biyomas karbon, toprak enzimi, toprak, inkübasyon zamanı

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri