EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bitlis İlindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bu çalışma, Bitlis İlinde insani tüketim amaçlı kullanılan doğal kaynak sularının bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini araştırma amacıyla yapılmıştır. Kaynaklardan alınan su örnekleri, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinin (25730, 17.02.2005) numune alma usullerine göre, belirlenen yedi istasyondan (Başhan, Papşin, Kanimiyan, Seyit Bulağı, Altunkalbur, Çam Sitesi ve Mezra su kaynakları) kurak (4 Eylül 2019) ve yağışlı (4 Mayıs 2020) dönemleri temsil edecek şekilde alınmış ve değerlendirilmiştir. Alınan numunelerin Escherichia coli, toplam koliform, Pseudomonas, Enterokok, 22 ile 37 °C’de koloni sayısı ve patojen mikrofungus sayısı gibi mikrobiyolojik parametrelerin yanısıra; pH, bulanıklık, tat, koku, renk, amonyum, nitrit, nitrat, alkalinite ve asidite gibi fizikokimyasal özelliklerine bakılmıştır. Mikrobiyolojik analizler için, membran-filtrasyon, yayma plaka ve dökme plak yöntemleri; fizikokimyasal analizler için standart tayin metotları kullanılmıştır. Sonuç olarak: Mikrobiyolojik parametreler açısından, Seyit Bulağı, Altunkalbur, Başhan ve Mezra kaynaklarının koliform bakteri yönünden; Başhan, Papşin, Mezra ve Seyit Bulağı kaynaklarının Enterokok yönünden; Seyit Bulağı, Altunkalbur, Başhan ile Mezra kaynaklarının 22 °C’de koloni sayısı yönünden ve bütün kaynakların Pseudomonas yönünden içme standartlarına uygun olmadığı görülmüştür. Fizikokimyasal parametreler açısından bu kaynakların, kullanıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik parametrelerce kirlilik muhteva eden bu kaynakların periyodik olarak izlenmesi, kirlilik etmenlerinin engellenmesine yönelik iyileştirici çalışmaların yapılması ve bu konuda civar halkın bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.Keywords
Doğal Kaynak Suyu, Fizikokimyasal Su Kalitesi, Mikrobiyolojik Su Kalitesi, Bitlis

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri