EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Effect of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex

Amaç: Bu çalışmada amacımız, Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) ‘nun Optik Koherans Tomografi (OKT) ile ganglion hücre kompleksi (GHK) ve retina sinir lifi tabakası (RSLT) üzerine etkisini değerlendirip sağlıklı insanlar ve basit horlaması olanların GHK ve RSLT’leri ile karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2016-2018 yılları arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Polikliniğine başvuran polisomnografi yapılıp tanısı konulan 132 (264 göz) hasta ile 88 (136 göz) sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Apne Hipopne İndeksi (AHİ)’ ne göre katılımcılar gruplara ayrıldı. Grup 5=G5 (ağır OUAS, AHİ>30), Grup 4=G4 (orta OUAS, AHİ 16-30), Grup 3=G3 (hafif OUAS, AHİ 5-15), Grup 2=G2 (basit horlama, AHİ< 5) ve Grup 1=G1 sağlıklı gönüllülerden oluştu. Tüm katılımcılara düzeltilmiş görme keskinliği, göz içi basıncı ölçümü, damlalı fundus muayenesini içeren ayrıntılı göz muayenesi yapıldı ve spektral domain optik kohorens tomografi (S-OKT) cihazı ile RSLT ve GHK kalınlığı ölçüldü. Bulgular: Çalışmaya alınan 132 hastanın 29’u basit horlama, 22’si hafif, 24’ü orta, 57’si ağır OUAS idi. Bilateral ortalama, superior, inferior, temporal, nasal RSLT ve ortalama, superior, inferior GHK kalınlıkları açısından gruplar karşılaştırıldığında tüm değerlerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızda OKT ile ölçülen ortalama RSLT kalınlığı ve dört kadran RSLT kalınlıkları ve ortalama GHK kalınlığı ve iki kadran GHK kalınlıkları OUAS grubunda kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Dolayısıyla OUAS tanısı olan hastalarda glokom gelişme riski olduğundan düzenli olarak göz muayenelerini yaptırmaları uygun olacaktır.Keywords
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Retina Sinir Lif Tabakası, Ganglion Hücre Kompleksi, Optik Koherans Tomografi

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri