EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


NÖRODEJENERATİF HASTALIKLARIN TESPİTİNDE YÜRÜYÜŞ DAVRANIŞININ DURUM UZAYI VEKTÖRLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yürüme, motor sinir sisteminin kontrolüyle gerçekleşen bir hareketler bütünüdür. Motor kontrol bozukluğu görülen nerodejeneratif hastalıkların bireylerin yürüyüş dinamiklerini değiştirmesi nedeniyle, bu tür hastalıkların tespitinde yürüme sinyallerinin analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada, yürüyüşün değişen karakteristiklerini ortaya çıkarmak için yürüme davranışının sistemsel bir bakış açısıyla değerlendirilebileceği öngörülmüştür. Bu motivasyonla yürüme sinyallerinin, önceki çalışmalarda kullanılmamış olan durum uzayı yaklaşımı ile değerlendirilmesi önerilmiştir. Bu yaklaşımla yürüme davranışı, farklı boyutlardaki durum uzaylarında elde edilen durum vektörleri ile değerlendirilmiştir. Sol ayak, sağ ayak ve tüm sistem için durum uzayları oluşturulmuş, ayrıca sol ve sağ ayakların birlikte değerlendirilmesini sağlayan uzaylarla da çalışılmıştır. Her bir durum uzayında elde edilen durum vektörlerinin büyüklükleri hesaplanarak yeni seriler elde edilmiş ve bu seriler üzerinden bazı istatistiksel özellikler çıkarılmıştır. Çalışmada önerilen yaklaşımın, neurodejeneratif hastalıkları sağlıklılardan ayırmadaki başarımını görmek için, on kat çapraz doğrulama kullanılarak K En Yakın Komşu (KNN) algoritması ile sınıflama yapılmıştır. Sonuçlar, nörodejeneratif hastalıkları ayırt etmede durum vektörlerinin %90.5 doğrulukla etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Önerilen yaklaşımın diğer fizyolojik sinyallerin analizlerinde de faydalı sonuçlar verebileceği değerlendirilmektedir.Keywords
Yürüme dinamikleri, Durum uzayı, Durum vektörü.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri