EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN NÖRODİAGNOSTİK TEST ALGISI: İSTANBUL’DA ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Bu çalışma, ankete katılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yu¨ksekokulunun değişik alanlarında öğrenim gören 291 sağlık teknikeri adayının, nörodiagnostik testler hakkında  bilgilerini değerlendirmek ve algılarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında özel bir üniversitenin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda çeşitli bölümlerde eğitim gören (n=291 kişi) oluşturmuştur. Araştırmanın yapıldığı dönemde derslere aktif katılmayan ve anket çalışmasına katılmayı red edenler dışında 291 öğrenciye ulaşılmıştır.  Araştırmanın verileri; araştırmacılar tarafından  literatür incelenerek oluşturulan sosyodemografik, nörodiagnostik testler olan elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve trankranial manyetik stimülasyon içeren sorulardan oluşan veri toplama formunun sınıf ortamında yaklaşık 10-12 dakika süre içinde yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Öğrencilerin hepsi tetkiklerin uygulanan hastaya yönelik bir zararı olmayacağını ortak görüş olarak ifade etmiştir. EEG çekimini 192 (%66) öğrenci sadece teknikerin, 72 (%24.7) öğrenci sadece teknisyenin, 9 (%3.1) öğrenci ise sadece doktorun yapması gerektiğini ifade etmiştir. Hem tekniker hem doktorun EEG çekimini yapabileceğini 3 öğrenci (%1) ifade etmiştir. Araştırma sonucunda, sağlık kuruluşlarında yaygın olarak kullanılmakta olan nörodiagnostik testlerin öğrenciler arasındaki niteliği, kullanım alanları ve oluşturduğu algının farklı olduğu gözlenmiştir. Eğitim- öğretim dersleri, bu konularda yapılacak eğitici toplantılar ve görsel broşürlerle daha profesyonel ve kaliteli alanında yetkin sağlık teknikerleri yetiştirilebilir.Keywords
Elektroensefalografi, Elektromiyografi, Transkranial Manyetik Stimülasyon

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri