EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMİPLEJİYE BAĞLI GELİŞEN ÜST EKSTREMİTE FLEKSÖR SPASTİSİTESİNDE ELEKTRİK STİMULASYONUN ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE-KONTROLLÜ, TEK-KÖR ÇALIŞMA

Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız hemipleji hastalarında gelişen üst ekstremitefleksörspastisitelerinde elektrik stimülasyonu tedavisinin spastisite, günlük yaşam aktiviteleri, üst ekstremite fonksiyonel durumu, eklem hareket açıklığı ve nörofizyolojik durum üzerine etkinliğini incelemektir. Çalışmaya Ocak 2005 ve Şubat 2006 tarihleri arasında hemipleji tanısı konmuş 52 hasta dahil edildi. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Grup 1(n=26) günde 2 kez 30’ar dakika 2 hafta boyunca haftada 4 gün elektirkstimülasyonu, eklem hareket açıklığı(EHA) ve germe egzersizleri verildi. Grup 2(n=26)’ye ise sadece egzersiz programı verildi. Tedavi öncesi, sonrası, tedaviden 2saat ve 6 saat sonra, taburculuk ve tedaviden 2 ay sonra görsel analog skala(VAS),ModifiyeAshworth Skalası(MAS),Fugl-Meyer(FM) skalası, ve Barthelindexi(BI) değerlendirmeleri yapıldı. Çalışmaya alınan toplam 52(N=52) hastadan 32’si kadın, 20’si erkekti. Grup 1(n=26) yaş ortalaması 58.54± 5.6, grup 2’nin yaş ortalaması 56.35± 5.6 idi. Çalışma öncesi her 2 grup arasında VAS, MAS, FM, BI ve brunstrom değerlendirmeleri arasında tedavi öncesinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. VAS değerlerinde taburculuk sırasında ve tedaviden 2 ay sonraki değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu. El bileği, dirsek ve metakarpafalangial eklemlerde fleksör ve ekstansör kaslarda tedaviden 2 ay sonrasındaEHAlarında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler gözlendi. El bileği ve dirsek fleksörspastisitelerinde ise tedaviden sonrası ve 2. Saatte tedavi öncesine göre anlamlı düzelme gözlenmiştir. Sonuç olarak biz elektrik stimülasyonu tedavisini erken dönemde sadece spastisite üzerine etkili olması uzun dönemde ise ağrı ve EHA üzerine etkili olması sebebiyle üst ekstremitespastisitesi olan hemipelji hastalarında önermekteyiz.Keywords
Hemipleji ,spastisite ,elektrik stimülasyonu,

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri