EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURAN AİLELERİN DENTAL AVULSİYON VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Dental travmalar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla görülen ağız ve diş sağlığı problemlerinden biridir. Bu tip yaralanmalarda en çok daimi üst santral dişlerin etkilendiği görülmektedir. Travmatik diş yaralanmaları arasında en kötü prognoza sahip olan avülsiyon yaralanmaları, dişin travma sonucu alveol soketinden tamamen çıkması durumudur ve diş travmalarının yaklaşık %7.6’sını oluşturmaktadır. Planladığımız bu çalışmada, travmatik dental yaralanmalardan avülsiyon durumu karşısında, Diyarbakır ilindeki ebeveynlerin bilgi düzeyleri ve ilk müdahaleye yönelik yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma için Diyarbakır’da ikamet eden, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran ebeveynler arasından rastgele örneklem yöntemiyle seçilen, toplamda üç yüz gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara on altı soru ve üç bölümden oluşan bir veri toplama anketi uygulandı. İlk bölümde katılımcı ebeveynin kişisel bilgileri, ikinci bölümde durum karşısında kişisel tecrübeleri, üçüncü bölümde ise avülsiyon durumu karşısındaki tutumları sorgulandı. Alınan cevaplar yüzde olarak hesaplandı. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında bağımsız grupların karşılaştırılması için Student t-testi, bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken ise; Ki Kare testinden yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda, katılımcıların önemli bölümünün diş yaralanmalarıyla ilgili eğitim almadıkları görülmüştür. Ebeveynler avülse bir dişin acilen yerine yerleştirilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Ebeveynlerin, avülse bir dişi temizleme esnasında nelere dikkat edeceklerini bilmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcı ebeveynlerin %54.3’ü, avülse bir dişi yerine yerleştiremeyeceğini belirtmiştir. Yaş değişkeni bazı sorulara verilen cevapları etkilerken, cinsiyet değişkeni etkili olmamıştır. Sonuç: : Ebeveynlerin diş avülsiyonu ve acil tedavi prosedürleri hakkında yeterli ilk yardım bilgisine sahip olmadıkları değerlendirilmiştir. Travmatik diş yaralanmalarının, genel ilk yardım bilgisi konularına dahil edilmesi ve daha yüksek sayıda ebeveyne ulaşması gerektiğini önermekteyiz.Keywords
Dental travma, avülsiyon tedavisi, acil müdahale

References

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri