EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KOVİD-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ALGI VE DUYGULARIN İNCELENMESİ

Giriş ve Amaç: Dünyada Kovıd-19 pandemisi ; milyonlarca kişiyi etkiledi ve etkilemeye devam etmektedir. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde tespit edilen ilk vakanın ardından birçok tedbir alındı. Ancak Kovid-19 hızlı ve kolay bulaşmasıyla birlikte ölümcül olmasından ötürü insanlar tarafından önemli bir sağlık tehdidi olarak algılanmaktadır. Kovid-19 pandemisinin belirsizliği, alınan önlemlerin sınırlılığı, alışılagelen yaşam tarzının değişmesi insanların algılarını ve duygularını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin pandemiye yönelik görüş, inanç ve algılarıyla birlikte pandeminin duygularını nasıl etkilendiğini incelemek için yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte tasarlanmış olan bu çalışma, Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede Mayıs - Haziran 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma sağlıkla ilgili bölümlerde eğitim almakta olan 461 öğrenci ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu, Kovid-19 Pandemisine Yönelik Algı Anketi ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.72±2.04 yıl ve %73.3’ünün kadın olduğu saptandı. Öğrencilerin %96.5’inin pandemi ile ilgili gelişmeleri takip ettiği belirlendi. Öğrencilerin Pozitif Duygu puan ortalamasının 25.57 ± 7.90 ve Negatif Duygu puan ortalamasının 25.69 ± 7.92 olduğu saptandı. Öğrencilerin %66.2’si her an hastalanabileceğini, %79.8’i sürecin duygusal durumu etkilediğini, %79.8’i Kovid-19’un tehlikeli olduğunu ifade etmiştir. Sonuç ve öneriler: Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin Kovid-19 sürecini doğru değerlendirdikleri ve algılarının yüksek olduğu belirlendi. Negatif ve Pozitif duygu puan ortalamalarının farklı olmadığı saptandı. Benzer çalışmaların farklı gruplarda yapılması önerilmektedir.Keywords
Kovid-19, Algı, Duygu, Öğrenci.

References

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri