EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OTOIMMUN TİROİDİT BOZUKLUĞU OLAN FARKLI YAŞ GRUBU HASTALARDA Anti-TPO İLE VIT D ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖZET Amaç: Otoimmün tiroid hastalıkları (AITD) ile D vitamini arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılan çalışmaların sonuçları birbirinden farklıdır. Çalışmamızın amacı, otoimmuntiroid bozukluğu olan farklı yaş gruplarına ayrılmış hastalarda ,anti-TPO ile D vitamini arasındaki ilişkiyi araştırmak, incelemektir. Yöntem: Ocak 2019 ve Temmuz 2019 arasında, laboratuvarımıza otoimmüntiroid hastalığı tanısı ile gelen 625 hastanın test verileri retrospektif olarak incelendi.447 hasta dört gruba (0-25), (25-65, (66-90) ayrıldı. Vit-D düzeyi düşük ve normal 178 hasta iki ayrı grupta incelendi (Grup A, Grup B) (Tablo 2) D vitamini düzeyi <20 ng / mL'den az olan hastalar Grup A ve Vit D düzeyi ?20 ng / mL'den yüksek olan hastalar Grup B'yi oluşturdu. Bulgular:D vitamini eksikliği olan hastaların oranı yaklaşık% 56 olarak bulundu. Çalışmamızda pozitif otoimmün antikor testi olan 625 hasta altı gruba ayrıldı ve incelendi. Altı grubun tamamında Vit D düzeyleri ile Anti-TPO arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (P> 0.05). Sonuç: Hastaların spesifik yaş gruplarına göre AITD hastalığının patogenezi ile Vit D düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulamadık. Otoimmüntiroid bozukluğunda D vitamini seviyelerinin rolünü tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.Keywords
Otoimmun Hipotiroidizm, Vit-D, Antitiroid Peroksidaz Antikorları (anti-TPO).

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri