EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Seasonal Variations of Fatty Acid Content of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue of Female and Male Individuals of Capoetta trutta

Canlı sistemler için enerji kaynağı olan balık ve diğer deniz ürünleri, insanlık tarihi boyunca temel besim kaynağı olarak hayatımızda yer almaktadır. Bundan dolayı balıklarda yapılacak analizler hem sağlık açısından gerekli olacak yağ asitlerinin belirlenmesi hemde balık için fonsiyonel özelliği bulunan yağ asitlerinin analizleriyle ortaya konulabilir. Bu analizler sonucunda temel enerjide kullanılan yağ asitlerinin dağılımı ve canlı için büyüme, gelişme ve üremlerindeki fizyoljik septomların belirlenmesi açısında da oldukça önemlidir. Ayrıca ekolojik faktörlere bağlı olarak yağ ve yağ asitleri en fazla değişim görülen biyokimyasal bileşiklerdir. Bundan dolayı balık biyolojisi ile ilgili çalışmalarda üreme, adaptasyon, büyüme ve gelişme gibi durumlarda balığın yağ asidi bileşimini ve esansiyel yağ asidi ihtiyacını bilmek oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Posfolipit fraksiyonlarındaki yağ asidi değişimlerini daha iyi anlamak için, fosfolipit alt sınıfları olan fosfatidilkolin, fosfatidiletanolamin ve fosfatidilinositol’deki yağ asitlerinin mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Cyprinidae familyasına ait olan Capoetta trutta yaygın bulunan ve temel besin kaynağı olarak tüketilen bir türdür. Çalışmamızda Batman baraj gölünde yakalanan örnekler labaratuvar ortamında eşey tayini yapılan bireylerin kas dokusuna ait fosfolipit alt sınıflarının ayrılmasında Vaden ve arkadaşlarının (2005) yöntemi ile ince tabaka kromatografisi (TLC) ile fosfolipid (PL) altsınıflarının birbirinden ayrılması sağlandı. Metil esterlerine dönüştürülen yağ asitlerinin analizleri Gaz Kromatografisi cihazı ile yapıldı. Sonuçlar kalitatif değer olarak % yağ asidi üzerinden verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda toplamda 16 yağ asiti analizi yapılmıştır. Bunlardan doymuş yağ asitlerinden 16:0 ve 18:0, tekli doymuşlarda 18:1n-9 ve çoklu doymuş 22:6n-3 majör yağ asitleri olarak tespit edildi. Diğer yağ asitleri ise minör miktarda olduğu belirlenmiştir. Fosfolipit altsınıfları incelendiğinde Fosfatidilkolin (PC) ve Fosfatidiletanolamin (PE)’de 16:0; Fosfatidilinositol (PI) ve Fosfatidilserin (PS)’de 18:0; PI’de 20:4n-6; PC ve PE’de 22:6n-3; PI’de n-6, PI ve PS’de ?SFA yüksek iken PI’de 22:6:n-3, ?PUFA ve n-3 PS’de, n-3/n-6 oranı diğer altsınıflara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu verilerden PS ve PI’da ?SFA açısından, PC ve PE’de ?PUFA açısından oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Mevsimsel değişimler göz önünde bulundurulduğunda en çok etkilenenlerin ?SFA ve ?PUFA’ların olduğu, ?MUFA’ların ise neredeyse etkilenmediği görülmüştür.Keywords
Yağ aside, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol, Fosfatidilserin

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri