EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİNA MODELİNDEKİ KÜTLE DEĞİŞİMİNİN DİNAMİK KARAKTERİSTİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SAYISAL VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Yapı üzerindeki sabit ve hareketli yükler yapının farklı dinamik davranışlara girmesine neden olmaktadır. Bu hareketleri sınırlamak için farklı yöntemler mevcut olmakla birlikte pasif kütle eklemek yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Eklenen bu kütle yapının dinamik karakteristikleri üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Kütlenin artması yapının doğal frekansını ve modal ivme genliklerini azaltırken yapıya gelen deprem yüklerinin artmasına neden olmaktadır. İvme genliklerinin azalması yapının dinamik davranışı üzerinde olumlu bir etkiye neden olmasına rağmen frekansın azalması yapının rezonansa girme olasılığını artırabilir. Bunun yanında yapıya gelen deprem yüklerinin artması hem iç kuvvetlerin hem de kat ötelenmelerinin artmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, yapının dinamik davranışını her üç durum açısından güvenli bölgede oluşmasını sağlayan en uygun kütle değerinin (optimum kütle) sağlanması zorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmada, kütle değişimi sonucunda dinamik karakteristikler üzerinde oluşan etki sayısal ve deneysel yöntemlerle hesaplanmıştır. Çalışma süresince dört katlı bir bina modeli üzerinde gerçekleştirilen sayısal ve deneysel çalışmalar neticesinde elde edilen bulgular ve sonuçlar ilerleyen bölümlerde karşılaştırmalı olarak tablo ve grafikler yardımıyla sunulmuştur.Keywords
Bina Titreşimleri, Modal Analiz, Titreşim Sönümleme

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri