EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Ulva rigida (Ulvophyceae) sıvı özütünün Treptacantha barbata (Phaeophyceae) yetiştiriciliğinde algin büyümesi ve biyokimyasal içeriği üzerindeki etkisi

Sucul ortamın en önemli üreticileri olan makro algler fotosentez ile sudaki inorganik besin tuzlarından organik madde sentezleyerek birçok su canlısının besin ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca makro algler, insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketilmelerinin yanı sıra içerikleri özütlenerek birçok alanda da kullanılmaktadır. Azot yönünden zengin olmaları, çiftlik gübreleriyle benzerlik göstermeleri, çok düşük konsantrasyonlarda bile bitkilerde büyüme, farklılaşma gibi birçok fizyolojik olayı kontrol eden biyoaktif maddeleri ve makro ve mikro besin maddelerini bulundurmalarından dolayı birçok ülkede deniz yosunları gübre olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ekonomik değeri olmayan ve kıyısal alanlarda birikerek görüntü kirliliğine neden olan yeşil makro alglerden Ulva rigida’dan sıvı alg gübre özütü ekonomik değere sahip esmer makro alglerden Treptacantha barbata yetiştiriciliğinde kullanılmıştır. Denemelerde U. rigida’dan elde edilen sıvı alg gübre özütünün besin tuzu içeriği belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar ışığında iki faklı konsantrasyonda (1ml/l (U1), 2 ml/l (U2)) kullanılmıştır. Ayrıca denemelerde besin tuzu olarak Conway ortamının kullanıldığı kontrol grubu da oluşturulmuştur. Yetiştiricilik denemeleri 35 gün boyunca sürdürülmüş olup her 5 günde bir kültür ortamları yenilenmiştir. Deneme sonunda grupların büyüme hızları ve biyokimyasal kompozisyonlarındaki değişimler incelenmiştir. Büyüme hızı en yüksek kontrol grubunda tespit edilmiştir. Tüm grupların büyüme hızları istatistiki olarak önemli derecede farklı bulunmuştur (p ?0,05). En düşük büyüme hızı ise U1 grubunda saptanmıştır. Grupların ham yağ içerikleri %1,20±0,07 ile 1,99±0,06 arasında değiştiği belirlenirken en yüksek ham protein içeriği kontrol grubunda bulunmuştur (p?0,05). Tüm grupların kül içerikleri arasında istatistiki açıdan farkların önemli olmadığı çalışma sonucunda belirlenmiştir (p?0,05). En yüksek çoklu doymamış yağ asitleri ise U1 grubunda saptanmıştır. Çalışma sonucunda U1 konsantrasyonundaki U. rigida sıvı gübresiyle yetiştirilen T. barbata’nın kontrol grubunda yetiştirilenlere göre daha fazla ham yağ ve çoklu doymamış yağ asidi içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, ÇOMU BAP tarafından FYL-2014-294 numaralı projeden desteklenmiştir.Keywords
Makro alg gübresi, Treptacantha barbata, Yetiştiricilik, Besin kompozisyonu

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri