EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN ÜLKE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖNEMİ

Bu çalışmada, soyut bir kavram olan mutluluk somut manada ele alınarak incelenmeye çalışılmaktadır. Öncelikle mutluluk kavramı incelenmektedir. Ayrıca, mutluluk için temel ihtiyaçların karşılanması ve ilgili kalkınma programlarına yansıması ele alınmaktadır. “Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi” kapsamında bireylerin ve toplumların mutluluk ve/veya memnuniyetlerinin temel gerekleri ifade edilmektedir. Bu bağlamda, enerjinin yeri ve önemi, ihtiyaçların karşılanması üzerinden açıklanmaktadır. Bir başka deyişle, memnuniyet ve/veya mutluluk kavramından hareketle enerji-ekonomik bağlamda değerlendirme yapılmakta ve istatistiksel verilerle desteklenmektedir. Ülkelerin durumlarının takibine ilişkin olarak uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının bakış açılarıyla da konu ele alınmakta ve veriler üzerinden irdelenmektedir. Böylelikle, enerjinin önemi ve toplum mutluluğunun ve/veya memnuniyetinin enerji politikaları bağlamında etkinliği ve istikrarın önemi vurgulanmaktadır.Keywords
Enerji Ekonomisi, Kalkınma, Memnuniyet, Mutluluk, Refah Devleti

References

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri