EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KADINLARDA PELVİK TABAN KAS GÜCÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Pelvik taban kasları değişen şartlara karşı gerginliklerini ayarlayarak pelvik organlara dinamik bir destek sağlarken, birtakım mekanik, hormonal ve nöral faktörlerin etkisi ile bu kasların kuvveti zamanla azalmakta ve destekleyici fonksiyonları bozulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Polikliniği’ne herhangi bir nedenle başvuran ve gebe olmayan kadınların pelvik taban kas kuvvetinin perinometre cihazı ile ölçülerek, pelvik taban kas kuvvetini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu araştırma tarama yöntemi tiptedir. Örneklem seçiminde tabakalı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 20-77 yaş arası 516 kadın dahil edilmiştir. Veriler 01 Haziran 2017-18 tarihleri arasında toplanmış ve analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada pelvik taban kas kuvveti ortalama 11.6±5.9 cmH2O olarak bulunmuştur. Kadınların beden kitle indeksleri, yaşları, eğitim durumları, yaşadıkları yer, çalışma durumları, ilk doğum yaşları, doğum yöntemleri, menopoz durumları ve gebelikten korunma yöntemleri ile pelvik taban kas kuvvetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, sağlık personelleri pelvik taban kas kuvvetini olumsuz yönde etkileyen risk faktörleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeli ve pelvik taban kas kuvvetini güçlendirmeye yönelik egzersiz programlarına katılımları teşvik edilmeli; kadınları pelvik taban kas kuvveti ile ilgili bilgilendirmeleri ve eğitmeleri sağlanmalıdır.Keywords
pelvik taban, perineometre, menopoz, yaş, çalışma durumu, doğum yöntemi

References

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri