EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Antepfıstığında Farklı Evapotranspirasyon Yöntemlerine Göre Hesaplanan Bitki Katsayılarının Zamansal Değişimi

Sulama, bitkisel verim ve verimlilik üzerine etki eden en önemli kültürel uygulamadır. Doğru sulama uygulamaları yapabilmek, uygun sulama programlarını geliştirmek için bitki su tüketiminin doğru olarak belirlenmesi bir zorunluluktur. Bitki su tüketiminin belirlenmesinde kullanılan pek çok ampirik model geliştirilmiştir. Ampirik modeller yoluyla belirlenen kıyas bitki su tüketimi değerleri, gerçek bitki su tüketiminin belirlenmesi amacıyla o bitkiye ilişkin bir katsayı (Kc) ile çarpılarak elde edilir. Bu çalışmada, farklı ampirik modellerle belirlenen bitki su tüketimi değerleri ve damla sulama yöntemi ile sulanan antepfıstığında su bütçesi tekniği ile hesaplanan gerçek bitki su tüketimi değerlerinden yararlanarak belirlenen Kc değerleri mukayese edilmiştir. Standart yöntem olarak FAO-PM ile Hargreaveas (H), Penman-1948, Priestley&Taylor (PT) yöntemleri ile tahmin edilen referans ETo değerleri kullanılarak elde edilen Kc değerleri yarı kurak iklim koşullarında kıyaslanmıştır. Çalışma sonunda, hesaplamaların yapıldığı 4 yıl boyunca (1999-2002) standart PM yöntemiyle hesaplanan Kc değerleri diğer yöntemlere göre daha yüksek değerler vermiş; en yüksek Kc değeri 1.49 ile Temmuz ayında, en düşük Kc değeri ise 0.40 ile Kasım ayında belirlenmiştir. Kıyaslanan diğer yöntemlere göre en yüksek Kc değerleri standart yöntemden elde edilmiştir. En düşük Kc değerleri ise Penman-1948 yoluyla hesaplanan değerlerden elde edilmiştir. En yüksek ve en düşük Kc değerleri sırasıyla 0.63 ve 0.01 değerleri ile Temmuz ve Kasım aylarında belirlenmiştir.Keywords
Bitki katsayısı, FAO-PM eşitliği, Hargreaves eşitliği, Penman-1948 eşitliği

References

Advanced Search


Announcements

    Aralık Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Aralık ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Kasım Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri