EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DISTRIBUTION OF PHOSPHOLIPID FATTY ACID CONTENT IN THE MUSCLE TISSUE OF FEMALE AND MALE INDIVIDUALS OF ALBURNUS MOSSULENSIS DURING THE REPRODUCTION PERIOD

Canlı sistemler için yağ asitleri fonksiyonel görevi açısından oldukça önemlidir. Bu yağ asitlerinin ekolojik faktörlere bağlı olarak değişim gösteren yapılar olması bunların canlı için önemini artırmaktadır. Özellikle hücre membran bütünlüğü hem canlının hayatta kalması hemde memran bütünlüğü ve permeabilitesi için oldukça önemlidir. Hücre zarında biyokimyasal işleve sahip olan fosfolipitlerin miktarı dokudan dokuya farklılık göstermektedir. Bundan dolayı fosfolipid düzeyinde yağ asit analizleri canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca balıkların lipidleri memeliler gibi adipoz dokusunda değil kas ve karaciğerde depoladıkları bilinmektedir. Bundan dolayı çalışmamızda kas dokusunda fosfolipit alt sınıflarındaki yağ asitlerinin üreme dönemindeki değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmamızda Batman Baraj Göl’ünde yakalanan Alburnus mossulense ait balıkların eşey tayini yapılmıştır. Her iki bireye ait kas dokusu ait total lipid exraksiyonu yapıldıktan sonra ince kağı kromotografisi ile fosfolipit alt sınıflarına ayrılmıştır. Örnekler Gaz Kromatografisi cihazı ile kalitatif olarak % yağ asidi olarak analiz edilmiştir. Yağ asiti dağılımı incelendiğinde doymuşlardan PC ve PE’de 16:0, PI’ 18:0 ve PS’de 16:0 ile 18:0; bütün alt sınıflarda tekli doymuşlarda 18:1n-9; çoklu doymamışlarda ise PC ve PE’de 20:5n-3 ve 22:6n-3, PI’ 20:4n-6, 20:5n-3 ve 22:6n-3, PS’de ise 22:6n-3 majör yağ asitleri olarak belirlenmiştir. Fosfolipit altsınıfları incelendiğinde en fazla PUFA, sonra SFA ve en az MUFA olduğu belirlenmiştir. n-3/n-6 oranı 20:4n-6’a bağlı olarak PI’de diğer altsınıflara oranla 2 kat en düşük olduğu gözlenmiştir.Keywords
Yağ aside, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol,

References

Advanced Search


Announcements

    Mart Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    Mart ayında yayınlanacak Sayımız için  25 Şubat Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri