EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Covid-19 Pandemisinde Müzisyen Olmak

Amaç: Tüm dünyayı etkisi altına alan ve farklı meslek gruplarını farklı şekillerde etkileyen COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de 11.03.2020 tarihinden itibaren karantina ilan edildi. Bu dönemden sonra bazı meslek grupları işlerini normal veya online olarak sürdürmüş, bazı kişiler de işlerini kaybetmiştir. Bu araştırma, aktif müzisyen olarak çalışmakta olan müzisyenlerin COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendiğini ve bu etkinin müzisyenlerin mesleki, egzersiz yapma ve ağrı durumlarına olan yansımasını değerlendirmek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Demografik veriler, egzersiz yapma, ağrı, pandemide müzik yapmaya devam durumu, gibi sorulardan oluşan ve Google Forms üzerinden hazırlanan bir online anket formu sosyal medya aracılığıyla ile müzisyenlere ulaştırıldı. Gönüllüler katılıma onam verdiklerine dair uygun kutucuğu işaretleyerek ankete ulaştı. Bulgular: Araştırma, yaş ortalamaları 37,98±12,90 olan 211 katılımcı ile tamamlandı. Katılımcıların 94’ü (%44,5) 20 yıldan fazla süredir enstrüman çalmaktaydı. 161 kişinin (%76,3) kendilerine ait stüdyoları vardı. Pandemide 40 kişi (%19) işlerine aynı şekilde, 87 kişi (%41,2) online olarak devam ettiğini belirtirken, 84’ü (%39,8) işe gidemediğini belirtti. Pandemi sürecinde en fazla etkilenen mesleki aktivite konser aktiviteleri idi (n=118, %55,9). Katılımcılardan 120 kişi (%56,9) pandemi döneminde gelir kaybı yaşadığını belirtti. Pandemi sürecinde enstrüman çalma süresi anlamlı olarak azaldı (p=0,00). İcra öncesinde 143 kişinin (%67,8) ısınma yaptığı, 153 kişinin (%72,5) soğuma yapmadığı belirlendi. Enstrüman çalmaya bağlı ağrı 44 kişi (%20,8) ile en fazla sırt bölgesindeydi. Pandemi sürecinde, öncesine göre egzersiz yapma durumu değişmedi (p>0,05). Tartışma: Müzisyenlerin pandemi döneminden mesleki olarak olumsuz etkilendikleri, egzersiz yapma ve ağrı durumu bakımından bir değişiklik olmadığı bulundu. Müzisyenlerin mesleki olarak olumsuz etkilendikleri karantina dönemlerinde fiziksel olarak yaşadıkları sıkıntıları minimize etmek için ısınma, soğuma aktiviteleri ve düzenli egzersiz yapma konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.Keywords
Covid-19, müzisyen, egzersiz, ağrı

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri