EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Seasonal Variation of Fatty Acid composition of Phospholipid Subclasses in Muscle Tissue in Male, Alburnus Mussulensis

Canlı sistemler için yağ asitleri hem enerji kaynağı olarak hemde canlı sistemler için fonksiyonel görevinin bulunması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca bu bileşikler biyokimyasal açıdan ekolojik faktörlere bağlı olarak en fazla değişim görülen yapılardır. Canlıda memran bütünlüğü ve permeabilitesi üzerine oldukça önemli fonksiyonları bulunan bu yağ asitlerinin analizi, canlı için oldukça önem taşımaktadır. Hücre zarında biyokimyasal işleve sahip olan fosfolipitlerin miktarı dokular arasında da farklılık göstermektedir. Bundan dolayı fosfolipid düzeyinde yağ asit analizleri önem taşımaktadır. Bu çalışmada fosfolipit alt sınıflarının yağ asitlerini mevsimsel değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Batman Baraj Göl’ünde yakalanan Alburnus mussulensi eşey tayini yapılmıştır. Erkek bireye ait kas dokusu ait total lipid exraksiyonu yapıldıktan sonra ince kağı kromotografisi ile fosfolipit alt sınıflarına ayrılmıştır. Metilasyon işlemi sonrası örnekler Gaz Kromatografisi cihazı ile kalitatif olarak % yağ asidi olarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda doymuş yağ asitlerinden 16:0, 18:0; tekli doymuşlarda 16:1n-7 ve 18:1n-9, çoklu doymuşlarda 20:4n-6, 20:5n-3 22:5n-3 ve 22:6n-6 majör yağ asitleri olmak üzere toplam 16 yağ asidi analiz tespit edilmiştir. Yağ asit dağılımı incelendiğinde 16:0 PC’de; 18:0 PI ve PS’de; 18:1n-9 PC ve PS’de; 20:4n-6 PI’de; 20:5n-3 PC ve PI’de; 22:6n-3 ve n-3 PE’de ve n-6’nın ise PI’de diğerlerine oranla daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Nisan ayında PC, PE ve PI’da total PUFA ve n-3; PS’de kasım ve ocak ayında total SFA’nın diğer aylara oranla daha yüksek tespit edilmiştir. Araştırmamızda balıkların PI altsınıfı n-3/n-6 oranı PC, PE ve PS’ye göre en düşük seviyede olmuştur.Keywords
Yağ asidi, Fosfatidilkolin, Fosfatidiletanolamin, Fosfatidilinositol, Fosfatidilserin,

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri