EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SAĞLIK İŞLETMELERİNDE UYGULANAN ÜCRETLENDİRME, ÖDÜLLENDİRME VE TAKDİR ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Sağlık, her birey için hem kendi iç dünyasında dengeli bir hayat sürdürmek hem de dış dünya ile olan ilişkilerinde başarılı olmak açısından üzerinde durulması gereken sadece bedenen değil, ruhsal, bilişsel ve sosyal ilişkiler anlamında da kişiyi etkileyen önemli bir kavramdır. Sağlıklı olmak bir anlamda herhangi bir hastalığa sahip olmamak şeklinde de düşünülebilir. Günümüz dünyasında ortaya çıkan teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmelerin insan sağlığına olan olumlu etkileri neticesinde insanlar daha uzun ve daha sağlıklı bir hayat sürdürmeye giderek daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu durum da çok sayıda hastalığın teşhis ve tedavi gibi süreçlerinin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Şüphesiz bu süreçlerin işleyişinin düzgün olması sağlık alanında sunulan hizmetlerin kalitesi ve hizmetleri sunmakta olan işletmelerin kalitesi ile büyük ölçüde doğru orantılıdır. Sağlık işletmelerinin sunduğu hizmetlerin niteliği diğer işletmeler ile kıyaslandığı zaman kapsadığı alan sebebi ile de daha büyük bir önem taşımaktadır. Sağlık işletmelerinin bütün bu hizmetleri en iyi şekilde sunmanın dışında çalışanlarının motivasyonlarını arttırmaları ve performanslarını daha iyi düzeyde tutmalarına yardımcı olmaları da bu işletmelerin etkili bir şekilde hizmet vermesi açısından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık işletmelerinde çalışan bireylerin yüksek performans göstermeleri için bağlı bulundukları işletmelerde ücretlendirme, ödüllendirme ve takdir etme gibi çeşitli güdülenme araçlarının olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışan bireylerin kişisel özellikleri ve ihtiyaç duydukları hizmetlerin belirlenmesi sonucu yapılan ücretlendirme ve ödüllendirme gibi motivasyonu arttırıcı uygulamalar, çalışanlar üzerinde olumlu bir etki oluştururken hizmet alan diğer bireylerin memnuniyetini de dolaylı olarak etkilemektedir. Sağlık işletmelerinin kalite ve verimlilik açısından gelişmesi ve topluma daha iyi hizmet verebilmesi için çalışanlarının motivasyonlarını en iyi seviyede tutmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde uygulanan ücretlendirme, ödüllendirme ve takdir etme kavramlarını genel hatları ile incelemek ve bu kavramların çalışanın performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise sağlık işletmelerinde uygulanan bu kavramlar ile ilgili ileriye dönük alternatif çalışmalar konusunda önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sağlık, Sağlık İşletmesi, Ücretlendirme, Ödüllendirme, Takdir Etme.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri