EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


VAN MOLLA KASIM ALÇASI (ERIK) ( PRUNUS DOMESTİCA ) KULLANILARAK ATIK SULARDAN BAZI TEKSTİL BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASI ÇALIŞMASININ KİNETİK HESAPLAMALARI

Adsorpsiyon: Çözeltide çözünmüş halde bulunan katı maddelerin yüzeyi üzerinde istenmeyen atık maddelerin toplanmasıdır.(Kul ve ark,2019).Bu çalışmada, Van Molla Kasım Alçası (Erik) ( Prunus Domestica ) bitkisinin çekirdekleri çıkarıldı ve talaş haline gelinceye kadar öğütüldü ve kullanıldı. Metilen mavisi boyamada kullanılan bir kimyasal maddedir. Van Molla Kasım Alçası (Erik) çekirdeği talaşı çok ince öğütülüp 250 mesh elekten geçirildikten sonra, bunun 3 gramı bir litre metilen mavisi boyası içeren farklı derişimlerdeki çözeltilere eklenmiştir. Farklı zaman aralıklarında bu çözeltilerden örnekler alınıp, UV-GB spektrofotometresinde 660 nm dalga boyunda adsorbansları ölçülmüştür. Ölçümler 298K,308K,318K değerlerinde yapılmış, elde edilen veriler birinci ve ikinci derece kinetik modellerine uygulanmıştır. Birinci derece kinetik modelde 20 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri 298 K, de 0,387 , 308 K ,de 0,407 ve 318 K’de 0,388 olarak bulundu.İkinci derece kinetik modelde ise,20 ppm metilen mavisi derişimindeki regresyon sabiti değerleri: 298 K, 308 K ve 318 K’de sırasıyla 0,9990, 0,9998 ve 0,9990 olarak bulundu.Sıcaklığın adsorpsiyon verimine etkisi ise şöyle gözlemlendi.Sıcaklık arttıkça, 20 ppm metilen mavisi konsantrasyonunun sırasıyla% 77,53,% 76,84, %76,42 , 298 K, 308 K ve 318 K olduğu tesbit edildi. Sonuçta verilerin ikinci derece kinetik modeline daha uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bize Van Molla Kasım Alçası (Erik) ( Prunus Domestica ) çekirdekleri talaşının atık sulardan bazı tekstil boyalarının uzaklaştırılmasında filtre amaçlı kullanılabileceğini göstermektedir. .(Alok,2006).Keywords
Van Molla Kasım Alçası ,Erik Çekirdeği Talaşı , Metilen mavisi , Kinetik, Adsorpsiyon.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri