EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KÜRESEL EKONOMİDE VE TÜRKİYEDE SEBZELERİN YERİ VE ÖNEMİ

Küresel tarım ticareti, gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Tarım ve gıda ticareti serbestleştirmesinin küresel kazanımlarının sağlamlığı tarım sektörünü ciddi ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda ülkelerin mevcut politikaları yetersiz kaldığından ticaret sorunları ortaya çıkmaktadır. Hem küresel hem de iç politikaların değerlendirilmesinde DTÖ müzakereleri kapsamında tarımsal konular dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı dünya piyasalarında yaş sebze üretim potansiyelini değerlendirerek, ülkelerin konumunu ortaya koymaktır. 2017 yılı FAO verilerine göre dünyada toplam 58,2 hektar alanda 1,1 milyar ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Çin, Hindistan ve ABD en önemli sebze üreticisi ülkelerdir. Türkiye dünya sebze üretiminde 4. sırada yer almaktadır. Dünyada en fazla üretilen sebze ise domatestir. Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen sebzeler arasında sofralık domates 8,4 milyon tonluk üretim miktarı ile ilk sırada yer almaktadır. Ancak Türkiye'de sebze tüketim miktarının tam olarak bilinmemesi nedeniyle gerçek değişimler net bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Türkiye'de sebze üretiminde en önemli sorun hasat edilen ürünlerin pazarlanmasıdır. Türkiye yaş meyve ve sebze sektörünün küresel piyasalarda fiyat, kalite ve güvenilirlik açısından rekabet gücünün artırılması gerekmektedir. Tüketici tercihlerine uygun üretim yapılması, ürünlerimizin dünya piyasalarında ikame edilebilir olması ülkelerin gelişme ve kalkınmasına olan katkısını artıracaktır.Keywords
Sebze, üretim, pazarlama, ticaret, dünya.

References

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri