EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünün 2019-2020 eğitim- öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 28 hemşirelik son sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, kadına yönelik şiddete ilişkin açık uçlu soru tekniği ile oluşturulan 5 adet soru kullanılmıştır ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu, kadına yönelik şiddet kavramına ilişkin ‘güç gösterisi’ kodunu kullanmışlardır. ‘Güç gösterisi’ kodundan sonra görüşmelerde ‘hak ihlali’, ‘insanlık dışı davranış’ gibi ifadeler kullanılmıştır. Kadına yönelik şiddetin sebepleri sorulduğunda en fazla öğrenciler ‘eğitimsizlik’ kodunu sonra sırası ile ‘kültürel normlar’ ve ‘alkol ve madde bağımlılığı’ gibi ifadeleri kullanmışlardır. Çalışmada kadına yönelik şiddeti kimlerin uyguladığı sorulduğunda ise öğrencilerin büyük bir kısmı ‘erkekler’ kategorisi içerisinde ‘eş’ ifadesini kullanmışlardır. Görüşmelerden ‘eş’ kodu dışında sırası ile ‘baba’, ‘sevgili’ cevapları alınmıştır. Öğrencilerin kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin önerileri sorulduğunda büyük kısmı ‘caydırıcı cezalar’ olması gerektiğini ifade ederken, sırası ile ‘toplumu bilinçlendirme’ ve ‘kadının her yönden güçlendirilmesi’ cevaplarını da kullanmışlardır. Son olarak kadına yönelik şiddetin önlenmesinde erkeğin rol ve sorumlulukları nelerdir sorusuna öğrencilerden çoğunluğu ‘çocuklarına doğru rol model’ olması kodunu kullanırken sırası ile ‘bilinçlenme’ ve ‘örnek davranışlar sergileme’ ifadeleri de kullanılmıştır. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, sağlık profesyoneli adayları olan hemşirelik öğrencilerinin evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalıklarının arttırılması gerektiği ayrıca toplum olarak daha kalıcı çözümler bulunması gerekliliği görülmüştür.Keywords
Şiddet, Kadın, Hemşirelik öğrencileri.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri