EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENDÜSTRİ BİNALARINDA GÜRÜLTÜ VE BİR ÖRNEKLEM: PRESHANE GÜRÜLTÜ HARİTASI

Endüstri binalarında farklı sektörlerde üretim yapılmakta, birçoğunda yüksek düzeyde gürültü ortaya çıkmaktadır. Gürültünün, çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler yarattığı bilinmektedir. Ayrıca yüksek düzeyli gürültü; işitme kayıplarına, zihinsel faaliyetlerin yavaşlaması ile iş kazalarına sebep olmaktadır. Endüstri tesislerinde üretim faaliyeti, en sık karşılaşılan gürültü kaynağı olmakla beraber, çalışanların sosyal etkinlikleri ve yapı teknik destek elemanları çeşitli rahatsız edici sesler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada, endüstri tesislerindeki gürültüye dair Türkiye’de ve dünyada geçerli yasal düzenlemeler incelenmiştir. Edinilen bilgiler ışığında endüstriyel tesislerde akustik konforu sağlamaya yönelik performans kriterleri oluşturulmuştur. Bir preshane binası örneğinde iç gürültü kriteri, yerinde ölçüm ve hacim içi gürültü haritasının hazırlanması yoluyla değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde üretim hacminin önemli bir bölümünde sınır değerlerin aşıldığı belirlenmiştir. Çalışmada; risk altındaki alanlarda, gürültünün kaynakta kontrolü için titreşim sönümleyici malzemeler ve kısmi pres muhafazaları kullanımı önerilmiştir. Gürültünün çalışanlar üzerindeki önemli etkileri göz önüne alındığında, mevzuatlarda verilen gürültü maruziyet sınır değerlerinin daha düşük değerler olarak güncellenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerinde olumlu etki yaratacağı düşünülmektedirKeywords
Gürültü Kontrolü, Gürültü Haritalama, Endüstriyel Gürültü, Preshane

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri