EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AMİTRİPTİLİN ENTOKSİKASYONU İLE BAŞVURAN HASTADA EPİLEPTİK NÖBET

Amitriptilin, suisid girişimlerininde sıklıkla kullanılan farmakolojik ajanlardan biridir. Tartışılan bu vaka sunumunda yüksek doz amitriptilin alımı sonucu epileptik nöbet görülen hastanın durumu ile ilgili bulgular verilmiştir. 21 yaşında olan kadın hasta, acil servise suisid girişimi nedeniyle ailesi tarafından getirilmiştir. Alınan anamnezde daha önceden kronik bir rahatsızlığı ve düzenli ilaç alımının olmadığı, aile içi bir çatışma sonrası annesine ait amitriptilin 10 mg’dan 26 adet acil servis başvurusundan 3 saat önce aldığı hastadan öğrenildi. Acil servis başvurusunun 20. dakikasında jeneralize tonik klonik nöbet geçirdi. Damar yolu açılarak tam kan (TK), biyokimya (BK), kardiyak enzimler (troponin I, CkMB, kan gazı (KG), koagülasyon ve tam otomatik idrar tahlili (TİT) istendi ve elektrokardiyografi (EKG) çekildi. EKG parametreleri normal olarak değerlendirildi. 24 saatlik acil servis gözleminde Glasgow Koma Skalası (GKS)’de değişiklik olmaması üzerine psikiyatri ve nöroloji poliklinik önerileri ile hasta taburcu edildi. Suisid tüm toplumlarda ciddi sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine göre her yıl 800 bin kişinin suisid girişimi ile hayatını sonlandırdığı bildirilmektedir. Bu nedenle toplumda suisid girişiminde bulunan grupların belirlenmesi, psikososyal destek mekanizmalarının oluşturulması önem arz etmektedir. Suisid girişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan morbidite ve mortalitenin önlenmesi, ancak suisidlerin önlenmesi ile gerçekleşebileceği düşünülmektedir.Keywords
Amitriptilin, epileptik nöbet, suisid

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri