EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BAYINDIR ÇAYI (ANKARA) BALIK BİYOÇEŞİTLİLİĞİ

Bu araştırma, Kirmir Çayı kollarından Bayındır Çayı’ndaki balık biyoçeşitliliği ve türlerin bazı biyolojik özellikleri ile çeşitlilik indekslerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Nisan-Kasım 2017 ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklerin avlanmasında elektroşoker cihazı ve kepçeler kullanılmıştır. Balıklar %4’lük formaldehit içinde laboratuvara getirilerek teşhisleri yapılmış ve metrik ve meristik özellikleri belirlenmiştir. Bayındır Çayı’nda; Cyprinidae familyası (4) Alburnoides fasciatus, Alburnus escherichii, Capoeta tinca ve Squalius pursakensis; Nemacheilidae familyası (1) Oxynoemacheilus angorae ve Cobitidae familyası (1) Cobitis simplicispina olmak üzere 3 familyaya ait 6 tür tespit edilmiştir. Türlerden populasyon yoğunluğu en yüksek S. pursakensis (%31) ve en düşük C. simplicispina (%2) olarak belirlenmiştir. Çeşitlilik indekslerinden Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi 1,533; Simpson çeşitlilik indeksi 4,182, Margalef tür zenginliği indeksi 2,301 ve Pielou’nun düzenlilik indeksi 0,856 olarak tespit edilmiştir. Bayındır Çayı’ndaki balık populasyonlarının homojen dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Bayındır Çayı’nın biyolojik çeşitliliği Simpson çeşitlilik indeksine göre yüksek, Shannon-Wiener çeşitlilik indeksine göre ise daha düşük bulunmuştur. Bayındır Çayı balık türlerinin yayılım, beslenme ve üreme faaliyetleri açsından önemli bir alan olarak değerlendirilmiş olup ihtiyofauna çeşitliliğinin korunması açısından izleme çalışmaları yapılması önemli ve yararlı olacaktır.Keywords
Balık faunası, Bayındır Çayı, biyoçeşitlilik

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri