EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OSTEOARTRİT İLE VENÖZ YETMEZLİĞİN İLİŞKİSİ

GİRİŞ: Primer diz osteoartriti, eklem kıkırdağı ve çevresindeki dokulardan çoğunu tutan kronik dejeneratif bir hastalıktır. Ağrı, sertlik ve fiziksel işlevin kısıtlanması diz osteoartritinin başlıca klinik semptomlarıdır. Osteoartrit te venöz yetmezlik gibi yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Venöz akımın yavaşlaması veya kesilmesi, kıkırdak tabakasının beslenmesini ve temel yapısını bozduğundan eklem dejenerasyonu yol açabilir. Ayrıca, kronik venöz yetmezlik nedeniyle baldır kas pompasının bozulması da osteartrit gelişmesine katkıda bulunabilir. Bundan dolayı, osteoartrit ile venöz yetmezlik arasında bir ilişki olabileceğini düşünebiliriz. HASTALAR VE METOT: Çalışmamıza venöz yetmezlik ve osteoartrit tanısı konulan 28 hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızda venöz yetmezliğin değerlendirilmesi için CEAP (klinik, etyolojik, anatomik, patofizyolojik) sınıflandırması kullanılmıştır. Hastalarımızda rutin laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin tetkiklerinin yanında 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) düzeyleri de ölçülmüştür. BULGULAR: Hastalarımızın 11’i kadın ve 17’si erkek olup yaşları 24 ile 87 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 60.46±16.03 yıl idi. CEAP sınıflandırmasına göre hastalarımızın 14’ü C3, 10’u C4, 2’si C5 ve 2’si C6 idi. Bir kadın hasta hariç tüm hastalarımızda vitamin D düzeyleri normalin altındaydı. D vitamini düzeyleri 4.5 ng/mL ile 33.2 ng/mL arasında değişmekteydi ve ortalama D vitamini düzeyi ise 11.6±7.3 ng/mL idi. Kadın hastalarda ortalama D vitamini seviyesi erkek hastalara göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05). Üç erkek ve dört kadın hastadaysa B12 vitamini eksikliği de mevcuttu. SONUÇ Osteoartrit ve venöz yetmezliğinin birlikte olduğu olgularda medikal tedavinin yanında ayak bileği eklemine düzeli egzersiz uygulanmasıyla baldır-kas pompasını kuvvetlendirilmesi etkin bir tedavi yaklaşımıdır. Ayrıca, hem venöz yetmezlik hem osteoartrit üzerine olumsuz etkileri muhtemel olduğundan D vitamini eksikliğinden kaçınılması gereklidir.Keywords
Osteoartrit, Venöz Yetmezlik, egzersiz, D Vitamini.

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri