EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TANI VE TEDAVİ AMAÇLI YAPILAN RADYOLOJİK İŞLEMLERİN GEBELİK ÜZERİNE ETKİLERİ

Teknolojik gelişmelerle birlikte, tıbbi uygulamalarda çok ivmeli bir şekilde iyileşmeler izlenmektedir. Sıklıkla görüntüleme yöntemlerine yenileri eklenmekte, var olanlarda da gelişmeler izlenmektedir. Gebelik esnasında tanı ve tedavi amaçlı radyolojik prosedürlerin uygulanması, günlük pratikte çok sık kullanılır hale gelmiştir. Bu yöntemleri kullanarak elde edilen veriler ciddi kazanımlar oluşturmaktadır. Ancak tüm bu radyolojik görüntüleme yöntemlerinin, hastaya belli miktarlarda etkileri söz konusudur. Kullanılan yönteme bağlı olarak değişik derecelerde hastaya radyasyon verilmektedir. Bu radyasyon miktarı arttıkça hastada belli sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle gebelerde fetal gelişimin kompleks yapısı nedeniyle, radyasyonun fetal etkileri çok daha fazla olmaktadır. Gebelik haftası ne kadar küçükse, radyasyona bağlı fetal dokularda etkilenme riski de o kadar artmaktadır. Aynı zamanda gebelik haftası ile ilişkisi kadar, kullanılan yöntemin de hastaya verilen radyasyon miktarıyla yakın ilişkisi mevcuttur. Klinikte çok sık kullandığımız ultrasonun bile belli durumlarda gebelik üzerinde negatif etkilerinin olabileceği birkaç yayında tartışılmıştır. Radyolojik yöntemleri kullanırken, hastaya hangi dozda radyasyon verildiğinin bilinmesi ve hangi usullerle bu dozun etkisinin azaltılabileceğinin bilinmesi gereklidir. Tanı ve tedavi amaçlı olarak kullandığımız bu yöntemlerin öncelikle faydalı olması sağlanmalı, zararlarının minimalize edilmesi gerekir. Bu koşulları sağlayabilmek için de kullanılacak yöntemler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak gereklidir. Biz bu çalışmamızda, güncel veriler ışığında, günlük pratiğimizde çok sık kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemlerinde olası maternal/fetal riskleri inceledik. Bu yöntemleri kuulanırken neler dikkat edilmesi gerektiğini araştırdık.Keywords
Radyasyon, Gebelik, Teratojenite

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri