EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE ULUSAL ÇEVRE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI: TARIM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI VE GÜNCEL DURUM

İnsan faaliyetleri kaynaklı doğaya salınan sera gazları iklim değişikliğini hızlandırmaktadır. Tarım sektörünün hem sera gazı emisyonlarına, hem de karbon yutak alanı olarak emisyonların azaltımını neden olan en önemli faaliyetlerden biri olduğu bilinmektedir. Türkiye’de sera gazı emisyonlarının tarım sektörü kaynaklı olanları enterik fermantasyon, tarım toprakları, gübre yönetimi gibi alt sektörlerden meydana gelmektedir. Küresel ısınmayla ortaya çıkan küresel çevre sorunlarının çözülmesi küresel boyutta işbirliğinin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sera gazı salınımlarını sınırlandırma, azaltma stratejilerinin küresel boyutta değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye, uluslararası iklim değişikliği politikalarını ulusal politikalara entegre ederek uygulayacağı iklim değişikliği ile mücadele politikalarını, stratejilerini belirlemektedir. Bu şekilde Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı: Tarım Sektörü Uygulamaları ve güncel durum hakkında ikincil veriler (planlar, raporlar ve makaleler vb.) incelenip tablo ve grafiklerle analiz edilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı’nda tarım sektörü uygulamaları ve güncel durum tartışılmıştır.Keywords
Türkiye, çevre, strateji, eylem planı, tarım sektörü

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri