EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SİNÜSOİDAL GERİLİM İLE BESLENEN NON-LİNEER YÜKLÜ DEVREDE GÜÇ FAKTÖRÜNÜN DÜZELTMESİ

Günümüzde güç elektroniği tabanlı cihazların kullanımının yaygınlaşması yüzünden güç sistemlerinde güç faktörünün düzeltilmesi büyük bir sorun haline gelmiştir. Herhangi bir güç sistemindeki düşük güç faktörü, sadece istenmeyen bir durum değildir, aynı zamanda uygun şekilde düzeltilmediğinde ek maliyetlere, ısı kayıplarına ve düşük verimlilik gibi ciddi sorunlara neden olur. Güç sistemindeki doğrusal olmayan yüklerin arttırılması, güç kalitesi üzerinde istenmeyen birçok etkilere neden olurlar. Güç sistemlerinde bir çok harmonik üreten cihaz bulunmakta ve bunlar güç faktörü düzeltme devreleri tasarlanırken dikkate alınmalıdırlar. Bu çalışma harmonik bileşen içeren güç sisteminde güç faktörünü düzeltmek için yapılmıştır. Güç sistemlerinde güç faktörünü iyileştirmenin en yaygın yolu, güç faktörünü düzeltme kondansatörlerini kullanmaktır. Güç faktörü düzeltme kondansatörü (GFDK), kaynak ve non-lineer yük arasında bağlanmıştır. GFDK kaynak ile non-lineer yük arasına bağlandığında, güç faktörünün sisteminde 0,733'ten 0,9965'e yükselmiştir. Güç sistemi Matlab/Simulink programı kullanılarak modellenmiştir. Analitik hesaplamanın sonuçlarının simülasyon sonuçları ile örtüştüğü görülmüştürKeywords
Güç faktörü, sinüsoidal kaynak, non-lineer yük, harmonik bileşenler

References

Advanced Search


Announcements

    MART Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    MART ayında yayınlanacak Sayımız için  20 ŞUBAT Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri