EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sıçanlarda Yaşlanmaya Bağlı CD4+T, CD8+T Lenfositlerin Değişiminin Flow Sitometri İle İncelenmesi

Yaşlanma, çeşitli vücut fonksiyonlarının azalması ve yeniden şekillenmesi ile seyreden bir süreçtir. İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen farklı yaşlardaki Wistar albino sıçanlar kullanılmıştır. İki gruba ayrılan Wistar albino sıçanlar, Grup I; 2,5–18 aylık genç erişkinler ve erişkinler (n=16) ve grup II; 19-30 aylık yaşlı sıçanlardan (n=13) oluşmaktadır. Lenfosit alt gruplarının tayini için kan alımından sonra hücreler CD8?FITC ve CD4?FITC işaretli monoklonal antikorlar ile boyanmıştır. Hazırlık aşamasından sonra Flow sitometri analizi yapılmıştır. İstatistiksel analiz de, genç ve yaşlı gruplardaki hücrelerin değerlendirilmesi Kolmogorov- Smirnov testi ile yapılmıştır. Gruplar arasında bağımsız sample test kullanılmıştır. Analiz sonucunda p< 0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. Genç sıçanların CD4/CD8 oranı ise 1,6±0,5 olmasına karşılık, yaşlı sıçanlarda bu oran 3,1±1 olarak bulunmuştur. Genç grupta CD4? ve CD8? hücreleri arasında ters yönde (r ?-0,898) korelasyon gözlenmiştir (p<0,0001). Yaşlı grupta CD4?T hücreleri ile CD4/CD8 arasında doğru (r?0,620) yönde korelasyon gösterilmiştir (p<0,024). CD8?T hücreleri ile CD4/CD8 arasında ise ters yönde (r?-0,876) korelasyon saptanmıştır (p<0,0001). İmmün yaşlanma, immün sistem fonksiyonlarının yaşa bağlı olarak azalmasıdır, hem B hem de T hücrelerinde belirgin değişiklikler meydana gelir. Bu çalışmada, immün sistem hücrelerinde yaşa bağlı değişiklikler deneysel olarak gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
Yaşlanma, CD4+ T lenfositleri, CD8+ T lenfositleri, flow sitometri

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri