EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTEDE VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı üniversitede verilen iş sağlığı ve güvenliği dersinin öğrenciler üzerindeki etkisini araştırmaktır. 297 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Güvenlik Algıları” isimli çalışmadaki ölçek kullanılmıştır. 5’li likert tipinde olan ölçek verileri “SPSS for Windows 22,0” programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada veriler normal dağıldığından dolayı çalışmada bağımsız grup t testi uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda iş sağlığı ve güvenliği dersini alan ile almayan öğrenciler arasında iş sağlığı ve güvenliğine bakış açılarında istatistiki anlamda bir farkın olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler için verilen iki saatlik dersin güvenlik kültürü oluşmasında yetersiz olduğu görülmüştür.Keywords
Eğitim, Risk bilgisi, Tutum ve Farkındalık

References

Advanced Search


Announcements

    ARALIK Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    ARALIK ayında yayınlanacak Sayımız için  20 KASIMTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri